Promet

Prometno planiranje je ena izmed naših osnovnih dejavnosti. Osnova za kvalitetno planiranje pa so prometne študije, ki praviloma bazirajo na prometnem modeliranju prometa.

Prometno modeliranje prometa izvajamo tako na makroskopskem kot tudi na mezoskopskem nivoju, za podrobne prikaze pa izdelujemo mikroskopske simulacije odvijanja prometa.

PROMETNO MODELIRANJE IN SIMULIRANJE PROMETA

MODELIRANJE PROMETA NA MAKROSKOPSKEM (STRATEŠKEM) NIVOJU

 • praviloma se izdelujejo na velikih območjih (npr. država, regije) in so običajno 4-stopenjski;
 • omogočajo vizualizacijo tokov vozil oz. oseb na prometnem omrežju ter njihova hitrost in zgoščenost na urni ali dnevni ravni.

 

prometno-01

MODELIRANJE PROMETA NA MEZOSKOPSKEM NIVOJU

 • uporabljajo na urbanih območjih in so po natančnosti med makroskopskimi in mikroskopskimi modeli;
 • omogočajo vizualizacijo podrobnih poti in hitrosti vozil na omrežju, zamude in vrste v križiščih ter njihova dinamika.
  prometno-2

MIKROSKOPSKA SIMULACIJA

 • vizualna simulacija prometa in množica podatkov o učinkovosti omrežja, kot so hitrosti in potovalni časi, zamude, vrste in število ustavljanj v križiščih ter njihova dimanika;
 • omogoča najnatančnejše in najpodrobnejše analize prometa;
 • uporablja se tudi za simulacijo pešcev (gibanje peščev na peš conah in prehodih, vozliščih in postajah javnega potniškega prometa, stadionih, trgovskih centrih, raznih prireditvah in pri simulacijah izrednih dogodkov (evakuacija);
 • omogoča natančno določene fizične lastnosti prometnega omrežja, zaradi česar je mogoče vključiti vse elemente prometa.

prometno-3

PROMETNE ŠTUDIJE

 • analiziranje, planiranje, načrtovanje različnih tipov prometnih rešitev za cestni, železniški, kolesarski, peš in mirujoči promet.

 

prometno-4

DIMENZIONIRANJE KRIŽIŠČ

 • novogradnje: osnova za dimenzioniranje križišča je prometna študija z 20-letno napovedjo prometnih tokov, na podlagi katerih se določi optimalni tip križišča (nesemaforizirano, semaforizirano, krožišče, spiralno krožišče) in njegove dimenzije (število in širine pasov, število, širine in dolžine pasov za zavijalce, fazna struktura semaforjev);
 • rekonstrukcije križišč: izvede se na podlagi štetja prometa in praviloma 20-letne napovedi prometa. Za večje projekte se izdela prometna študija in na podlagi le-te optimalni tip križišča (nesemaforizirano, semaforizirano, krožišče, spiralno krožišče) in njegove dimenzije (število in širine pasov, število, širine in dolžine pasov za zavijalce, fazna struktura semaforjev);
 • uporabljamo  programsko opremo aaSIDRA Intersection, ki je svetovno priznan pri dimenzioniranju samostojnih križišč, in VISSIM, ki se uporablja za dimenzioniranje skupine križišč in simulacije prometnih tokov ter izračuna merodajnih kazalnikov uspešnosti.

 

prometno-5

TERENSKE RAZISKAVE IN MERITVE

Za potrebe študij in raziskav izvajamo:

 • štetje in sledenje prometa in anketiranja na cestah;
 • štetja in anketiranja po parkiriščih;
 • štetje, sledenje in anketiranja na javnih prometnih sredstvih;
 • anketiranje po gospodinjstvih in gospodarskih subjektih;
 • meritve potovalnih časov;
 • meritve potovalnih hitrosti in gostote prometa;
 • videoštetje.