Družbena odgovornost

Zavedanje in udejanjanje pomena družbene odgovornosti je stalnica strateškega vodenja in poslovanja podjetja OMEGA consult.

Odnos do zaposlenih

Sedanje in prihodnje uspehe gradimo na znanju, ustvarjalnosti in motivarnosti zaposlenih, ki skozi priprave in izdelave projektov, raziskav ter študij nadgrajujejo svoj osebnostni in strokovni razvoj ter na ta način pomembno prispevajo k razvoju stroke tudi izven podjetja.

Čeprav je med 25 zaposlenimi več kot 80% strokovnjakov z najmanj univerzitetno izobrazbo, kar podjetje uvršča med vodilna tovrstna podjetja v državi, je sistematična skrb za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje eno od strateških vodil vodstva podjetja.

Odnos do okolja

Odgovornost do okolja in naslednjih generacij nas zavezuje, da tako pri notranjem poslovanju podjetja kot tudi pri izdelavi okoljskih in prostorskih študij v svoje poslovne odločitve vključujemo okolju prijazne in trajnostno naravnane rešitve.

Na okoljskem področju v podjetju OMEGA consult izvajamo meritve hrupa in emisij polutantov, pripravljamo pa tudi strokovna mnenja glede hrupa zaradi težkih tovornih vozil na določenih odsekih ceste. Ker stremimo po življenju v bolj zdravi družbi na vseh področjih, smo pripravili tudi model zmanjševanja s hrupom na slovenskem železniškem omrežju v dolžini več kot 1,200 km.

Odnos do skupnosti

Z donatorskimi in sponzorskimi akcijami OMEGA consult podpira tiste posameznike, organizacije, društva in dogodke, ki s svojimi dejanji vsebinsko promovirajo etične vrednote multikulturne družbe.