2015

   • DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. dars
    • Novelacija prometne študije hitre ceste na odseku Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran

   • DRSI Direkcija RS za infrastrukturo minstrstvo
    • CBA analiza rekonstrukcije mostov na državnih cestah
    • Novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo ceste RT-910, odsek 1130 Sorica-Podrošt od km 1,560 do km 5,339
    • Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2012–2014.
    • Izvedbeni načrt za izvedbo:
     • Fiksno krožno križišče »Grosuplje – Logo« v območju križanja državne regionalne ceste R3-647/1172 Perovo – Grosuplje v km 0,160 (Ljubljanska cesta) ter Ljubljanske (LC) in Prešernove ceste (LZ).
     • Fiksno krožno križišče »Grosuplje – Pod gozdom« v območju križanja državne regionalne ceste R3-646/1444 Cikava – Grosuplje v km 1,450, LZ 112111 ter LC 111231 v Grosuplju.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-402/1426 Solkan most – Gonjače na odseku od km 0,000 do km 10,396.
     • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-103/1390 Solkan – Nova Gorica (Kromberk) na odseku od km 1,250 do km 1,580.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-402/1045 Dobrovo – MP Neblo na odseku od km 0,000 do km 4,820.
     • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-103/1486 KROMBERK – ROŽNA DOLINA na odseku od km 0,000 do km 2,624.
     • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-103/1447 Nova Gorica (Rožna Dolina) – Šempeter na odseku od km 0,000 do km 2,315
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-406/1405 Dekani – Škofije na odseku od km 0,000 do km 1,085.
     • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-111 Ruda (Izola) – Valeta na odseku 0373 od km 0,000 do km 8,255.
     • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-111/0773 Ruda (Izola) – Valeta na odseku od km 0,000 do km 2,389.