Investicijska dokumentacija

V Sloveniji smo bili med prvimi, ki smo pričeli z izdelavo investicijske dokumentacije. Po 30 letih našega dela lahko trdimo, da smo med najbolj izkušenimi izdelovalci, kar nam potrjujejo tudi naši zadovoljni naročniki. Kot izkušnje danes lahko navedemo:

 • bogate izkušnje izdelovanja investicijske dokumentacije za različne naročnike in različne vrste investicij,
 • sodelovanje pri razvoju metodologij za vrednotenje investicij v javno infrastrukturo,
 • izdelavo računalniškega programa OPCOST za podporo vrednotenja investicijskih projektov, ki je s strani države Slovenije predpisano orodje za izračun ekonomske smotrnosti investicij v cestno infrastrukturo.

Izdelava dokumentacije za investicijo je kompleksen postopek, ki poteka na štirih ravneh:

 • izvedba študij in raziskav, ki predstavljajo osnovo za utemeljitev investicije in za izdelavo investicijske, projektne in prostorske dokumentacije,
 • pridobivanje investicijske dokumentacije,
 • pridobivanje projektne dokumentacije,
 • pridobivanje prostorske dokumentacije in dovoljenj.

Za investitorje izdelujemo vse vrste investicijske dokumentacije:

 • dokument identifikacije investicijskega  projekta (DI-IP),
 • predinvesticijsko zasnovo (PIZ),
 • investicijsko zasnovo (IZ),
 • investicijski program (INV-P),
 • študijo izvedbe (ŠI),
 • poročilo o izvajanju (PI),
 • poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov (PSRU).