Vremenske postaje

ZIMSKO VZDRŽEVANJE

Slovenija sodi v skupino držav, katerih geografsko-klimatska lega pogojuje ostrejše zime z možnimi večjimi količinami snega ter drugimi vremenskimi nevšečnostmi (meglo, poledico, burjo). Hkrati je za Slovenijo značilna tudi velika heterogenost topografskih in klimatskih pogojev, saj se le-ti močno spreminjajo tudi na zelo majhnih razdaljah. Obenem ima prometna lega Slovenije velik strateški pomen, saj preko našega ozemlja že od nekdaj vodijo trgovske poti v smeri sever – jug in vzhod – zahod.

Zimsko vzdrževanje cest predstavlja le del nalog rednega vzdrževanja cest, vendar pa je zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah pozimi, najtežje in tudi najbolj zahtevno. Z izvajanjem zimske službe se omogoča prevoznost cest in varnost cestnega prometa v zimskih razmerah. Zimska služba mora delovati tako, da morebitna škoda, ki v takih razmerah nastane, zmanjša na najmanjšo možno vrednost.

OBVESTILNI SISTEM

Cilj upravljavca, Direkcije RS za infrastrukturo, je vzpostaviti sistem racionalnega rednega vzdrževanja državnega cestnega omrežja, ki je osnovan na objektivnih kriterijih in omogoča doseganje najboljših rezultatov tako za upravljavca kot tudi uporabnike cest. Moderna informacijska in komunikacijska tehnologija omogočata neposredno spremljanje podatkov o stanju na terenu in vključitev teh podatkov v obvestilni sistem.

Na ta način je vzdrževalna služba redno obveščena o dejanskih razmerah na posameznih delih cestnega omrežja, kar zagotavlja optimalno in učinkovito razporejanje dela, ljudi in mehanizacije. Ustrezna kvaliteta storitev vzdrževalne službe pomeni tudi ustrezen nivo storitev za uporabnike državnega cestnega omrežja.
Na stanje cestišča in varnost vožnje vpliva vrsta meteoroloških dejavnikov, zato je potrebno na izbranih lokacijah vzpostaviti tak sistem vremenskih postaj, ki vzdrževalcem državnih cest, ustreznim službam in zainteresirani javnosti zagotavlja celovito informacijo o vremenskih pogojih in stanju cestišča na izbranih odsekih cestnega omrežja.

Podatke cestno vremenskih postaj delimo v dve logični skupini. V prvo združimo vremenske podatke, ki se nanašajo na stanje ozračja, v drugo pa podatke, iz katerih lahko sklepamo na stanje cestišča. Temu vodilu sledi tudi izbira ustreznih senzorjev.

Tako vreme, kot promet sta zelo spremenljiva pojava. Da bi lahko dinamično planirali ukrepe, usmerjali promet in poenostavili informiranje uporabnikov državne cestne mreže, morata biti obe informaciji ažurni.

KOMUNIKACIJE

 

Podatki, ki jih zbirajo na izbranih mestih postavljene cestne vremenske postaje, bi postali neuporabni, če jih ne bi bilo možno sproti posredovati zainteresiranim uporabnikom.

K sreči nam moderna informacijska in komunikacijska tehnologija ter uporaba odprtih informacijskih standardov to omogočata.

OMEGA consult je za naročnika Direkcijo RS za infrastrukturo v zadnjih letih namestila in vključila v obvestilni sistem 86 cestno vremenskih postaj na izbranih odsekih državnega cestnega omrežja.