Glavni projekti

Med glavne in največje naloge, ki smo si jih lotili v zadnjih 10ih letih našega delovanja, štejemo naslednje projekte:

1. Izdelava mreže P+R zbirnih središč v Ljubljanski urbani regiji;
2. Izdelava informacijskega portala za potnike v sistemu integriranega javnega potniškega prometa;
3. Določitev faznosti in etapnosti na osnovi prometne in CBA analize tretje razvojne osi (južni del, Novo mesto - Vinica)
4. Primerjava množičnih učinkov različnih izborov transportnih sistemov z vidika trajnostnega razvoja prometa v državah SEETAC projekta;
5. Izdelava, vzdrževanje in ažuriranje enotnega daljinarja za integriran javniški potniški promet in izdelava nacionalnega voznega reda;
6. Priprava študij in načrta mobilnosti za občino Piran v okviru projekta Adria.MOVE IT;
7. Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj in prometna analiza območja Sežane;
8. Priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog varstva in vzdrževanja državnih cest in družbeno - ekonomsko vrednotenje strokovnih podlag;
9. Celostna prometna strategija (CPS) Občine Škofja Loka in Šempeter-Vrtojba;
10. Izdelava prioritetnega plana za 6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za leto 2017, 2018 in 2019 ter Izdelava racionalizacije izvajanja proračuna s ciljem zmanjševanja števila investicijskih projektov.