Rešitve

V podjetju OMEGA consult nudimo strateške in poslovne rešitve, ki se dotikajo različnih tematik v sklopu cestnega omrežja in ostale javne infrastrukture. Zaposlujemo visoko izobražene strokovnjake, ki prinašajo znanje in ideje z različnih področij, kar prinaša našemu delu in naročnikom dodano vrednost.

Ključni temelj našega dela se nanaša na izboljšanje gospodarjenja s prometno infrastrukturo. V okviru mobilnosti se naše delo v prvi vrsti nanaša na zmanjšanje negativnih učinkov prometa, kar dosegamo z izboljšanjem prometne ureditve in njene funkcionalnosti.

Zavedanje o vrednosti življenja vodi v spoznanja in zmanjševanja škodljivih vplivov prometa, še posebej pa k izboljšanju prometne varnosti, ki ostaja ključ katerekoli prometne politike. S tem namenom smo razvili metodologijo za idenfitifikacijo nevarnih mest na glavnih, regionalnih cestah ter avtocestah. Rezultat je zavedanje o lokacijah, kjer lahko investicijski poseg zniža verjetnost in posledice prometne nezgode.

Na področju okolja pripravljamo analize hrupa in polutantov ter predlagamo konkretne rešitve za bolj zdravo in bolj kakovostno življenje vseh udeležencev v prometu.

V Sloveniji smo bili tudi med prvimi, ki smo pričeli z izdelavo investicijske dokumentacije, za podporo vrednotenja investicijskih projektov pa smo razvili tudi nov računalniški program.