Produkti

V zadnjih treh desetletjih smo razvili številna informacijska odrodja in nove metodologije, ki služijo pridobivanju, vzdrževanju in analizi podatkov na področju cestne in druge javne infrastrukture. Za potrebe strukture podatkovnih baz cestnega gospodarstva, je bilo oblikovano tudi merilno vozilo, ki spremlja stanje na regionalnih in državnih cestnih odsekih. Poleg družbeno ekonomskega in finančnega vrednotenja pa je pri obravnavi vsakega projekta vedno v ospredju tudi finančni vidik in optimizacija vlaganj. S tem namenom smo razvili programski modul OPCOST, ki služi finančnemu ovrednotenju javne investicije in inzračunu koristi naložbe.

V OMEGI consult skrbimo tudi za potrebe uporabnikov in upravljalcev slovenskega cestnega omrežja. Postavili smo sistem kamer in vremskih postaj za spremljanje prometnih in vremenskih razmer na glavnem in regionalnem omrežju državnih cest. Pridobljeni podatki o cestni infrastrukturi na terenu predstavljajo programski modul VIPOS, ki ga v OMEGI consult posodabljamo najmanj enkrat letno.

Dodatna sistemska rešitev na informacijskem področju je vzpostavitev in vzdrževanje sistema homologacij vozil. Sistem raste z več kot 50.000 novih vozil letno in združuje več kot 500 podjetij, ki delujejo na tem trgu.

Med številnimi informacijskimi sistemi se lahko pohvalimo tudi z izdelavo Informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP, ki ponuja potnikom na enem mestu informacije in podatke o vseh medkrajevnih linijskih avtobusnih in železniških prevozih. Portal temelji na dveh informacijskih orodjih, Enotni daljinar in Nacionalni vozni red, obeh razvitih v OMEGI consult.