2016

   • DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. dars
    • Analiza časovnih koristi za štiri AC odseke

   • Acer Novo mesto d.o.o. acer
    • Prometna študija (kapacitetna analiza in predlog najustreznejše oblike in dimenzije križišča ulice Ločna z Andrijaničevo cesto v Novem mestu) v sklopu projekta OPPN Tovarna zdravil Krka-1

   • Ministrstvo za javno upravo minstrstvo
    • Prostorska rešitev Finančnega urada Nova Gorica (predinvesticijska zasnova)

   • MAPRI PROASFALT d.o.o.mapri
    • Projekt izvedenih del (PID) Fiksno krožno križišče »Grosuplje – Logo« v območju križanja državne regionalne ceste R3-647/1172 Perovo – Grosuplje v km 0,160 (Ljubljanska cesta) ter Ljubljanske (LC) in Prešernove ceste (LZ).

   • DRSI Direkcija RS za infrastrukturo minstrstvo
    • Prometna in prometno-ekonomska preveritev variant v okviru DPN za rekonstrukcijo G2-107 Šentjur-Dobovec (sprememba trase)
    • Načrt urejanja križišč glede na prometno varnost in prometne obremenitve.
    • Izvedbeni načrt za izvedbo:
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-409/0302 Logatec (Tržaška cesta) na odseku od km 0,300 do km 0,500.
     • Sanacija vozišča na glavni cesti G2–102/1461 Logatec na odseku od km 0,000 do km 1,588.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R1-212/1115 Priključek Unec – Unec na odseku od km 0,000 do km 0,750.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R1–212/1117 Rakek – Cerknica na odseku od km 0,000 do km 3,928.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-404/0342 Ilirska Bistrica (Trnovo) na odseku od km 0,000 do km 1,150.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti RT-934/6838 Sežana – Lipica na odseku od km 2,000 do km 3,489.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2–409/0305 Ravbarkomanda – Postojna na odseku od km 0,000 do km 4,367.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-409/0306 Postojna – Razdrto na odseku od km 0,000 do km 10,938.
     • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-409/0313 Rižana – Dekani na odseku od km 0,000 do km 5,925.
     • Sanacija vozišča na cesti G1-1, odseka 0246 in 0746 MB (Tržaška c.) – Miklavž, od km 0,000 do km 0,400.
     • Fiksno krožno križišče »Lesce – Bled (Golf)« v območju križanja državne regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled v km 1,500 (Alpska cesta in Na Lipicah – golf igrišče (LC 349121)).