Informatika

Ena pomembnejših dejavnosti družbe OMEGAconsult je tudi integriranje sistemov v produkte in razvoj informacijskih sistemov. Takšna dva produkta sta e-Cestninjenje in VIPOS, o čemer si lahko več preberete na strani PRODUKTI.

OMEGA consult je razvila oz. še razvija ali vzdržuje naslednje informacijske sisteme:

  • programska oprema za spremljanje skladnosti vozil – homologacij;
  • informacijski sistem za evidenco tahografov in vozil ADR;
  • informacijski sistem za evidenco tlačnih posod;
  • sistem spremljanja investicijskih projektov na državnih cestah v Sloveniji;
  • del inf. sistema e-Šport, in sicer aplikacijo Šport mladih;
  • zasnova INFO sistema nove urgence UKC Ljubljana ter
  • portala za obveščanje potnikov v javnem prometu za področje Ljubljanske urbane regije – LUR in glavnega mesta Podgorica v Črni gori.

Nadalje med pomembne izdelane rešitve v družbi OMEGA consult štejemo informacijski sistem za obveščanje potnikov v javnem prometu na nivoju R Slovenije, ki vključuje vse modalitete javnega prometa. Portal podpirata sistema eDaljinar za vodenje infrastrukture javnega prometa in Nacionalni vozni red. Sistemi se povezujejo z Google Transit in omogočajo načrtovanje poti od vrat do vrat z javnim prometom na območju Slovenije in EU.

Poleg tega smo v družbi OMEGA consult izdelali vrsto sistemov, ki temeljijo na prostorsko opredeljenih podatkih in GIS sistemih.

Delo podjetja na informacijskem področju lahko razdelimo na dva dela: integracija sistemov in razvoj informacijskih sistemov.

INTEGRACIJA SISTEMOV

V sklopu integracije sistemov raziskujemo napredne tehnologije, ki se pojavljajo v svetu. Iščemo sinergijske učinke med temi sistemi, možnosti povezovanja in prenosa informacij med njimi.

Temelj razmislekom predstavlja obvladovanje procesov, ki jih modeliramo z modernimi orodji in ob sodelovanju z naročniki sistemov. Za podkrepitev rezultatov se pripravijo razne statistične analize.

Z mislijo na naročnika iščemo izvedljive in finančno vzdržne rešitve. Podlaga temu je vrednotenje integriranih sistemov, ki izhaja iz podrobne analize in ocene stroškov postavitve in ocene koristi integriranih sistemov.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Pri razvoju informacijskih sistemov sledimo trendom razvoja tega področja. Uporabljamo najnovejša razvojna orodja in orodja za modeliranje procesov. Rezultati se kažejo v izdelkih z uporabljeno trinivojsko arhitekturo in spletnimi rešitvami. Naše vodilo je vedno sistematični, metodološki pristop, tako da sta zasnova in razvoj sistema postavljena na metodološko pravilne temelje.

Drugi ključni element razvoja je vsebinska popolnost sistema. To zagotavljamo s podlago v zakonskih izhodiščih in standardih.

Sistem zaživi, ko je integriran v naročnikovo okolje. Zato nam je vodilo stalno sodelovanje z naročnikom. Pri tem se trudimo zagotoviti povezanost s prakso naročnika in upoštevati želje in zahteve, ki se pojavijo v času razvoja. Sisteme po uvedbi tudi redno vzdržujemo.

Naše podjetje je partner podjetja ORACLE, poleg tega pa ima vrsto licenc za delo z razvojnimi orodji.