Članki in Referati

Na podlagi raziskovalne in svetovalne dejavnosti na področjih gradbeništva, urbanizma, arhitekture, geodezije, informacijske in komunikacijske tehnike, transportne tehnologije, geologije, prometa, okolja, metodologije, trga itd. objavljamo in predstavljamo članke in prispevke na domačih in mednarodnih kongresih.

Bibliografije so objavljene tudi v sistemu Cobiss.

Informacijska in programska oprema:

Promet:

Prometna varnost:

Javni potniški promet:

Metodologija:

Okolje: