Video nadzor

OPIS

Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija omogoča zajemanje in posredovanje relevantnih podatkov o stanju cestišča ter prometnih in vremenskih razmerah v realnem času.

Numerični podatki, ki jih posredujejo standardni senzorji, uporabnikom in pristojnim organom ne podajo celovite in transparentne informacije o dejanskem stanju na državnem cestnem omrežju. Če ta nabor podatkov dopolnimo z video sliko, dobimo celovit nadzorno obvestilni sistem.

Zato je OMEGA consult za naročnika Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za Sektor za vzdrževanje in varstvo cest ter prometno varnost namestila več kot 100 video kamer za spremljanje prometa na izbranih cestnih odsekih državnega cestnega omrežja. Video nadzorni sistem se dopolnjuje tudi s senzorji za spremljanje vremena.

UPORABA

Kamere so sicer v prvi vrsti namenjene upravljavcem cest kot dodatno orodje za nadzor dela vzdrževalcev obravnavane ceste, nameščene so na težavnih vzponih, oziroma tistih mestih, kjer lahko drugi vzroki povzročijo zgostitve prometa, le-te pa so prav gotovo zanimive za vse uporabnike cest, zato jih DRSI objavlja na spletnih straneh Prometno informacijskega centra za državne ceste www.promet.si in www.ceste.si/vreme.