Mednarodno sodelovanje

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili do sedaj že trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T. Med najpomembnejšimi mednarodnimi projekti sta projekta AlpCheck in ARTEMIS. V projektu AlpCheck je sodelovalo 10 partnerjev iz 5 držav članic EU z območja Alp: Avstrija, Nemčija, Italija, Francija in Slovenija. V konzorcij projekta AlpCheck je bila, kot podizvajalec Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, na področju okolja, prometa in transporta, vključena tudi OMEGA consult. Projekt  je bil sofinanciran s strani Alpine Space Programme kot del okvira Territorial Cooperation 2007-2013.  Glavni cilj projekta je izdelava informacijskega orodja za upravljanje in načrtovanje prometa v alpskem prostoru, ki združuje in integrira obstoječe podatkovne vire, ter zagotavlja primerljivost informacij o dejanskem stanju na alpskem prometnem omrežju.   Projekt ARTEMIS (Advanced Rational Transport Evaluator and Multimodal Information System) je sofinancirala Evropska komisija v sklopu Programa Marco POLO. Cilj projekta, v katerem so sodelovali partnerji iz Italije, Francije, Slovenije in Španije je bil vzpostaviti informacijsko platformo za podporo odločevalcem iz transportnega in logističnega sektorja z namenom uporabe učinkovitejše in cenejše modalne porazdelitve. ARTEMIS lahko opredelimo kot tehnološko napreden instrument za vrednotenje alternativ pri transportu tovora od izvora do cilja (door-to-door), ki določi optimalne poteke poti v monomodalnem cestnem transportu in ovrednoti priložnosti ter prihranke multimodalne transportne verige. ARTEMIS se uporabi tudi za izbiro optimalne transportne enote tako v primeru monomodalne kot multimodalne poti in optimalno izkoriščenost prostora znotraj izbrane transportne enote. Ponuja jasen pogled na razpoložljive izbire v odločitvenem procesu načrtovanja operacije prevoza in nalaganja blaga ter izbiro in kompozicijo transportne enote. Različne alternative primerja glede na učinke, stroške in okoljske parametre ter omogoča določitev optimalne izbire na osnovi uporabnikovih prioritet, za ostale alternative pa poda razloge za njihovo manjšo konkurenčnost.