Triindvajset prestopnih točk za 48 milijonov evrov

Triindvajset prestopnih točk za 48 milijonov evrov

Sistem mreže parkirišč P+R “Parkiraj in se odpelji” v Ljubljanski regiji zajema 27 parkirišč P+R, od tega štiri v Ljubljani že delujejo (Dolgi most, Stožice, Studenec in Ježica).

Za vsako od novih prestopnih točk je OMEGA consult izdelala študijo, na podlagi se lahko občine potegujejo za sredstva EU in nadaljujejo s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Načrtovani končni cilj projekta je ureditev celovitega sistema parkiranja v zbirnih središčih P+R. Ta bodo del osebnega motoriziranega prometa zadržala na obrobju mesta in na širšem območju LUR, uporabniki bodo prestopili na avtobusni ali tirni promet in nemotorizirani promet (kolesarske steze in pešpoti). S tem se bo povečala pretočnost prometa v regiji, zmanjšalo obremenjevanje okolja in izboljšala kakovost življenja.

In finančni zalogaj projekta? Investicijska vrednost vseh 23 novih parkirišč (skupaj s tistimi, ki so že pridobila sredstva iz prejšnje finančne perspektive) je 48 milijonov evrov, pri čemer računajo, da bi okoli 33 milijonov dobili iz evropskih skladov, preostalo pa bi zaotovile občine. Da je projekt upravičen do sofinanciranja EU, morajo biti njegove neto koristi za družbo pozitivne. Z ekonomsko analizo in upoštevajoč oceno zunanjih stroškov (onesnaženje zraka, podnebne spremembe in hrup) smo izračunali, da ima projekt pozitivno neto vrednost v višini dobrih dveh milijonov evrov.

Pri tem je analiza tveganja pokazala petodstotno verjetnost, da bo ekonomska neto vrednost negativna. Kritični spremenljivki sta sprememba investicijskih stroškov in sprememba prihodkov. Navajamo tudi štiri »ozka grla« projekta: daljše obdobje gradnje zaradi dolgotrajnosti pridobivanja dovoljenj, iskanje finančnih virov (občinski proračuni ne dopuščajo stoodstotnega financiranja, zato je za izvedbo nujno sofinanciranje skladov EU ali drugih virov), doseganje zasedenosti parkirišč (manjša zasedenost pomeni dodatno finančno breme za občine) in nedorečenost glede prihodnjega upravljanja sistema in vloge posameznih deležnikov v projektu.

V OMEGA consult smo proučili tri modele upravljanja, za najboljše se je izkazalo skupno javno podjetje (proučili smo še možnost, da vsaka občina upravlja svoj P+R, in skupno zasebno podjetje). Pred samo izgradnjo P+R središč, bi že moral biti izbran model upravljanja in tudi določen upravljavec sistema zbirnih središč P+R.

Vir novice: https://www.delo.si/novice/ljubljana/triindvajset-prestopnih-tock-za-48-milijonov-evrov.html