Razvili smo Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Šempeter-Vrtojba

V letu 2017, smo v podjetju OMEGA consult uspešno razvili in zaključili Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Šempeter-Vrtojba. Osrednji namen in cilj projekta je bil trajnostno rešiti izzive v prometu v splošno korist občank in občanov z enakopravno obravnavo vseh prometnih udeležencev (kolesarji, pešci, vozniki).

Poleg vzpostavitve pogojev za celostno načrtovanje, urejanje in upravljanje prometa je osnovni strateški izziv takšna celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in posledično tudi težave s parkiranjem. Zaradi geografskih značilnosti in privlačnega okolja ima Občina Šempeter-Vrtojba velik potencial in priložnost za razvoj vsakodnevnega pešačenja in kolesarjenja, hkrati pa se priložnost kaže tudi v boljši izrabi obstoječe in nadgrajene ponudbe javnega potniškega prometa ter v njegovi integraciji.

 

 

 

 

Glede na to, da bo CPS omogočala ekonomski, družbeni in gospodarski razvoj ter boljše sobivanje podjetij z občani, je imela v njej osrednjo vlogo javnost, saj se je slednja s svojimi predlogi in usmeritvami aktivno vključevala v celoten proces priprave Strategije, tako prek intervjujev, kot tudi na delavnicah in javnih razpravah.

 

 

 

 

Slika 1: Vključevanje javnosti v proces priprave CPS

Projekt ni prinesel samo razmislek o bolje izkoriščeni prometni infrastrukturi, ampak je – s pomočjo konkretnih predlogov – vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, od izboljšane mobilnosti in lažjega dostopa do delovnih mest do privlačnejše javne podobe, ki bo pripomogla k povezanosti ljudi.