Izdelali smo informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP

Za Ministrstvo za infrastrukturo, ki izvaja projekt integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), smo izdelali Informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP. Ta portal zagotavlja potnikom na enem mestu informacije in podatke o vseh medkrajevnih linijskih avtobusnih in železniških prevozih, in sicer:

– načrtovanje poti z javnim potniškim prometom od vrat do vrat,
– pregled in tiskanje relacijskih ter postajnih voznih redov (splošni ali za določen dan),
– pregled linij, postaj in postajališč,
– pregled obvestil in novic za vse vrste javnega prometa.

Google tvori v sodelovanju s posameznimi upravljavci javnega potniškega prometa (ki zagotavljajo in vzdržujejo podatke) svetovno mrežo javnega potniškega prometa. Informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP vključuje sistem Google Transit, za katerega smo v OMEGA consult izdelali in pripravili podatke. Slovenski uporabniki Informacijskega portala lahko zato načrtujejo potovanje z javnim prometom tudi v drugih državah, ki so vključene v Google. Slovenskim uporabnikom so poleg vseh funkcionalnosti Informacijskega portala na voljo tudi funkcionalnosti Google Transit. Vse informacije portala IJPP so v slovenskem in angleškem jeziku.

Načrtovanje poti s slovenskim javnim prometom je omogočeno tudi na svetovno najbolj obiskani spletni strani, Google. Google na spletni strani »Zemljevidi« poleg informacij za voznike zagotavlja tudi informacije o možnosti uporabe javnega potniškega prometa. Slovenija sodi med redke države, ki za Google zagotavlja podatke na nacionalni ravni.

Oba portala, IJPP in Google, temeljita na dveh informacijskih orodjih Enotni daljinar in Nacionalni vozni red, razvitih v OMEGA consult.

Informacijski portal (vključno s podatki za Google), Enotni daljinar in Nacionalno vozni red smo vzdrževali do avgusta 2017.