Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2011    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Študija variant obvoznice Volče

Investicijski program za ureditev regionalne ceste R3-730 Žiče - Dražen vrh

Investicijski program za gradnjo obvoznice naselja Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347

Investicijski program za ureditev glavne ceste, križišča pri Šparu, pločnikov ter kolesarske steze na G2-112/1255 Poljana - Ravne skozi Prevalje od km 4,430 do km 5,155

Investicijski program za sanacijo zidov Kluže na cesti R1-203 odsek 1002 Predel - Bovec od km 12,750 do km 13,050

Študija variant obvoznice Šoštanj - promet in ekonomika

Investicijski program za sanacijo brežin Želin na cesti G2-102 odsek 1037 Dolenja Trebuša - Želin od km 7,992 do km 8,209

Predinvesticijska zasnova za obvoznico Luče

Investicijski program za rekonstrukcijo regionalne ceste Zbure - Šmarješke Toplice

Novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-402 Gonjače - Šmartno

Prometna študija, prometno - ekonomsko vrednotenje in predinvesticijska zasnova za obvoznico Tolmin

Ocena odliva in ugotavljanja povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste

Predinvesticijska zasnova za rekonstrukcijo mostu čez Dravo v Vuhredu na cesti R3-704/1353 Radlje - Ribnica

Spremljanje nevarnih mest z oceno učinkovitosti izvedenih ukrepov

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2008–2010

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.


 

Prometne nesreče na slovenskem avtocestnem omrežju in korelacija nesreč s cestnimi objekti in sistemi za obdobje 2007 - 2009

Ministrstvo za javno upravo


 

Investicijski program s študijo izvedbe za vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovnimi  subjekti

Ministrstvo za obrambo


 

Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo toplovodnega omrežja med objekti v vojašnici FRS v Ljubljani

Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo prezračevalnega sistema in parne instalacije za kuhinjo v vojašnici FRS v Ljubljani

Univerza v Ljubljani


 

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo trakta ob zbornični dvorani v stavbi Rektorata Univerze v Ljubljani

Predinvesticijska zasnova za rekonstrukcijo dela objekta na Vrazovem trgu v uporabi Medicinske fakultete

Občina Brezovica


 

Prometna študija občine Brezovica

Predštudija upravičenosti za obvoznico Vnanje Gorice

Predinvesticijska zasnova za obvoznico Vnanje Gorice

Direkcija RS za vodenje investicij v JŽI


 

Presoja vplivov na okolje - novelacija v sklopu študije Feasibility study for the implementation of GSM-R, ERTMS/ETCS system and remote control of fixed instalations for electric traction system on railway network in the Republic of Slovenia (Lot1)

Ministrstvo za notranje zadeve


 

Dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program za zagotovitev poslovnih prostorov za potrebe PU Ljubljana

Lineal, d.o.o


 

Izdelava dodatne preveritve variante 3. razvojne osi po predlogu občine Dravograd za območje državne ceste med mejo z Avstrijo in Slovenj Gradcem

Občina Postojna


 

Prometna študija za območje poslovno-obrtne cone Veliki Otok

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS