Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2010    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Sistem vrednotenja družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah

Sistem vrednotenja časovnih stroškov uporabnikov cest

Priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja državnih cest in družbeno-ekonomsko vrednotenje strokovnih podlag

Izdelava strokovnih podlag in osnutkov finančnih načrtov ter analiz in poročil vezanih na vlaganje v državno cestno omrežje

Sodelovanje pri aktivnostih v mednarodnem projektu AlpCheck2

v sodelovanju med Regione Autonoma Valle d´Aosta - Presidenza della regione, Italy; Amt der Kärntner Landesregierung, Austria; TCI Röhling - Transport Consulting International, Germany; Instituto per l´Ecologia e l´Economia Applicata alle Aree Alpine, Italy; Autorita Portuale di Venezia, Italy; Ministero dell´Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Italy; Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, Germany; Centre d´Etudes Techniques de l´Equipement, CETE Mediterranee, France in Ministrstvo za promet, DRSC, Slovenija

Študija variant obvoznice Kidričevo – promet in ekonomika

Novelacija prometne študije obvoznice Šmartno pri Litiji

Investicijski program za rekonstrukcijo mostu čez Dobjanski potok v Dežnem na cesti R3-680/1224 Jurklošter-Dežno v km 6,505 in rekonstrukcijo ceste v območju mostu

Predinvesticijska zasnova za ureditev podvoza pod železniško progo Metlika-Karlovec na cesti R3-662/5407 Metlika-Božakovo (Cankarjeva cesta) v km 0,750 in rekonstrukcija ceste v območju objekta

Analiza stanja državnih cest na področju izgradnje avtocestnih odsekov Sp. Senarska – Cogetinci in Cogetinci – Vučja vas

Analiza stanja državnih cest na področju izgradnje avtocestnega odseka Slivnica - Draženci

Analiza stanja državnih cest na področju izgradnje avtocestnega odseka Lendava – Pince

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2007 -2009

Investicijski program za projekt št. 96-033 MODE Vuhred – Ribnica na Pohorju, modernizacija regionalne ceste R3-704 Radlje – Ribnica – Brezno, odsek 1353 Vuhred – Ribnica od km 3,581 do km 4,800 – 1. etapa

Prometno varnostna analiza »črne točke« s predlogom optimalne ureditve odseka regionalne ceste R2-425, odsek 1267 – Šoštanj – Pesje, od km 1,098 do km 1,359

Izdelava osnutka nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest

Prometno varnostna analiza "črne točke" s predlogom optimalne ureditve odseka regionalne ceste R2-419, odsek 1203 Soteska - Novo mesto, od km 13,537 do km 13,859

Opcost - stalni razvoj in posodobitev orodja

Izdelava osnov za ekonomsko vrednotenje projekta in novelacija investicijskega programa za izgradnjo glavne ceste G1-2, odsek Hajdina – Ormož, pododsek Gorišnica – Ormož

Predštudija upravičenosti A. Severne obvoznice naselja Žužemberk na cesti R1-216 in B. Južne obvoznice naselij Žužemberk in Dvor na cesti R1-216

Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2007–2009 s predlogom optimalne ureditve odseka regionalne ceste R3-752, odsek 7208 Bukovžlak–Teharje, od km 1,508 do km 1,599

Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2009 s predlogom optimalne ureditve priključka MB Pobrežje

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.


 

Investicijski program za izgradnjo odseka HC Jagodje - Lucija in priključne ceste za Piran

Dopolnitev prometne študije za območje državne ceste med mejo z Avstrijo in Slovenj Gradcem

Novelacija investicijskega programa za izgradnjo AC odseka MMP Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško

Republika Črna gora Glavni grad Podgorica


 

Izrada studije dugoročnog javnog gradskog prevoza putnika u Podgorici

Bazna studija prostorno saobraćajnog razvoja užeg i šireg područja Glavnog grada Podgorice (nosilec posla RIKO, d.o.o.)

Ministrstvo za obrambo


 

Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo centralnega arhiva in oskrbnega centra Roje

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS