Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2008    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Gospodarjenje z vozišči (PMS) v upravljanju DRSC – pilotni projekt

Izdelava prometne analize za rekonstrukcijo glavne ceste G1/8-213 Vižmarje – severna obvoznica Ljubljane (Celovška cesta) od 0+600 do km 2+900 z izgradnjo »dodatnih rumeni pasov«

Določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2004 – 2006

Prostorsko okoljske, prometno logistične ter ekonomske usmeritve za umeščanje in razvoj intermodalnega prometno logističnega terminala v Pivki v navezavi na predvidene variantne AC povezave proti mejnemu prehodu Jelšane

Metodološke dopolnitve pri obravnavi javno zasebnega partnerstva ob izdelavi investicijske dokumentacije na področju državnih cest

Metodologija za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju

Metodologija za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah

Določitev vplivnega območja križišč na državni cestni mreži v pristojnosti Direkcije RS za ceste

Prometni in ekonomski del študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško

Prometna študija za odsek glavne ceste Hrastnik – Zidani Most

Prometno in ekonomsko vrednotenje variant za odsek glavne ceste Hrastnik – Zidani Most

Predinvesticijska zasnova za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško

INVP: Nadomestni most čez Tesnico na cesti R2-429 odsek 1245 Višnja vas – Dobrna v km 0,120

Investicijski program za izgradnjo kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek Podčetrtek - Imeno + Vloga za potrditev pomoči ESRR/KOHEZIJSKI sklad naložbe infrastrukture

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.


 

Novelacija investicijskega programa za izgradnjo avtocestnih odsekov Pluska – Ponikve, Ponikve – Hrastje

Izdelava predinvesticijske zasnove za odsek hitre ceste Jagodje - Lucija

Prometna preveritev dodatne variante Jagodje 2 na hitri cesti Jagodje – Lucija

Predinvesticijska zasnova za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper in mejo z Republiko Avstrijo

Investicijski program: smer Gorenjska: AC priključek Naklo

Mestna občina Novo mesto


 

Prometna študija Novega mesta z navezavo na variantne poteke tretje razvojne osi v območju mesta Novo mesto

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor


 

Strateška študija prometnega koncepta širšega območja DPN za HE Brežice in HE Mokrice

Načrt razvoja žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji

Zasnova informacijskega sistema za potrebe izvajanja Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb

RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije


 

Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji  (uradna stran projekta)

Študijo Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji je recenziral dr. Stephen Atkins s podjetja MVA Consultancy. Podal je oceno oziroma neodvisno zunanje mnenje o izvedenih delih, v kateri ocenjuje predlagan načrt ureditve javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji kot ustrezen pristop k reševanju problematike.

Ministrstvo za javno upravo


 

DIIP za Nakup arhivskih prostorov za potrebe UE Kamnik

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice


 

Izdelava strokovnih podlag za prostorsko umestitev kolesarskih povezav na območju hidroelektrarn Brežice in Mokrice ter na območju celotne občine Brežice

Ministrstvo za obrambo


 

DIIP za Preureditev prostorov v objektu gimnazija

Univerza v Ljubljani


 

DIIP za Rekonstrukcijo dela objekta na Vrazovem trgu v uporabi Medicinske fakultete

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS