OMEGA Consult, d.o.o.

Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
Slovenščina   English  
 
 
Početna stranaPreduzećeNaša tržištaProizvodiReferenceČlanci i referatiKorisni linkoviNovosti ARTEMIS
 
 

SAOBRAĆAJNO PLANIRANJE

SAOBRAĆAJNO MODELIRANJE I SIMULIRANJE SAOBRAĆAJA

MODELIRANJE SAOBRAĆAJA NA MAKROSKOPSKOM NIVOU

Makroskopski saobraćajni modeli (strateški modeli) se obično izrađuju za velika područja (npr. države, regije). Makroskopski modeli su obično 4-stepeni i sastavljeni su iz sledećih nivoa: generacije putovanja, distribucije putovanja, izbora sredstva putovanja i opterećenja. Mogu da uključe sve individualnog (individualni prevoz, javni prevoz putnika, pješačenje i biciklistički prevoz) i sve vrste teretnog saobraćaja.
Rezultat makroskopskog modela su napovedi tokova vozila odnosno osoba na saobraćajnoj mreži i njihova brzina i intezitet na sat ili dnevnom nivou.

ss_makroskopski

MODELIRANJE SAOBRAĆAJA NA MEZOSKOPSKOM NIVOU

Mezoskopski saobraćajni modeli se obično upotrebljavaju za urbana područja. Ne uključuju modeliranje potražnje, već samo opterećenje, koje je obično simulacijsko-dinamično i posmatra svaku grupu ili jedinicu individualno. Detaljnije opisuje putnu mrežu i uključuje osobine raskrsnice, priključaka i odsjeka (geometrije, semaforski ciklusi, itd.).
Rezultat mezoskopskog modela su detaljne putanje i brzine vozila na mreži, kašnjenje na raskrsnicama i njihovu dinamika.

ss_mezoskopski

MIKROSKOPSKA SIMULACIJA

Mikroskopski saobraćajni modeli omogućavaju najpreciznije i najdetaljnije analize saobraćaja. Isto kao mezoskopski saobraćajni model uključuju samo opterećenje, koje je po navici simulacijsko-dinamično i posmatra svako vozilo odnosno osobu individualno. Osim klasičnog modeliranja vozila, može se koristiti takođe za simulaciju pješaka (kretanje pješaka na pješačkim zonama i prelazima, kolovozima i stanicama javnog prevoza putnika, stadionima, trgovskim centrima, raznim prireditvama i pri simulacijama vanrednih događaja (evakuacija). Fizičke osobine saobraćajne mreže su precizno određene, zbog čega je moguće uključiti sve elemente saobraćaja.
Rezultat je vizualna simulacija saobraćaja, koja sadrži brojne podatake o efikasnosti mreže, kao što su brzina i vrijeme putovanja, kašnjenja, zaustavljanja na raskrsnicama i njihovu dinamika.

ss_mikroskopska

SAOBRAĆAJNE STUDIJE

Pouzdana saobraćajna studija je osnova za kvalitetno planiranje, projekovanje i dimenzioniranje saobraćajne infrastrukture. Zato u okviru saobraćajnih studija analiziramo, planiramo, predlagamo i planiramo različite tipove saobraćajnih rešenja za putni, željeznički, biciklistički, pješački i stacionarni saobraćaj.

Studije izvodimo u odnosu na različite namjene:

 • nacionalne saobraćajne studije
 • regionalne saobraćajne studije
 • opštinske saobraćajne studije
 • gradske saobraćajne studije
 • saobraćajne studije mikro lokacija

I za različite namjene:

 • studije drumskog saobraćaja
 • studije javnog saobraćaja
 • studije biciklističkog i pješačkog saobraćaja
 • analize kapaciteta raskrsnica i odsjeka

Saobraćaj modeliramo sa najsavremenijim oruđima, kao što su PTV VISUM, VISEVA i VISSIM, Citilabs Cube VOYAGER, TRIPS, HCS i SIDRA.

Saobraćajne studije su u većini primjera takođe osnova za:

 • pripremu investicijske dokumentacije,
 • pripremu građevinsko-tehničke dokumentacije,
 • ekološke studije,
 • saobraćajno ekonomska vrednovanja.

ss_prometneStudije

DIMENZIONIRANJE RASKRSNICA

Novogradnje: osnova za dimenzioniranje raskrsnica je saobraćajna studija sa prognozom saobraćajnih tokova za period 20 godina, na osnovu kojih se određuje optimalni tip raskrsnice (nesemaforizovana, semaforizovana, spiralna raskrsnica) i njegove dimenzije (broj i širina traka, broj, širine i dužine traka, fazna struktura semafora).

Rekonstrukcija raskrsnica se izvodi na osnovu brojanja saobraćaja i po pravilu sa prognozom saobraćaja na 20 godina. Za veće projekte se izrađuje saobraćajna studija i na osnovu iste optimalni tip raskrsnice (nesemaforizovana, semaforizovana raskrsnica, spiralna raskrsnica) i njegove dimenzije (broj i širina traka, fazna struktura semafora)

Programska oprema je SIDRA Intersection, koja je priznata na međunarodnom prostoru pri dimenzioniranju samostalnih raskrsnica, i VISSIM, koji se upotrebljava za dimenzioniranje grupe raskrsnica i simulacije saobraćajnih tokova i izračuna mjerodavnih indikatora uspješnosti (prosječno kašnjenje vozila, dužine kolona, prosječne brzine, emisije, ...)

ss_dimenzioniranjeKrizisc

TERENSKA ISTRAŽIVANJA I MJERENJA

Za potrebe studija i istraživanja izdvajamo:

 • brojanje i praćenje saobraćaja i anketiranje na putevima
 • brojanje i anketiranje po parkiralištima
 • brojanje, praćenje i anketiranje na javnim saobraćajnim sredstvima
 • anketiranje po domaćinstvima i privrednim subjektima
 • mjerenja brzine putovanja i gustine saobraćaja
 
 
 
NAŠA TRŽIŠTA
Mobilnost
Saobraćajno planiranje
Ekonomika saobraćaja
Investicijska dokumentacija
Sva naša tržišta...
PROIZVODI
VIPOS
Centralni registar vozila
Video nadzor
Vremenske stanice na saobraćajnicama u Sloveniji
OPCOST
OBAVJEŠTAVAMO VAS