Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
Slovenščina   English  
 
 
Početna stranaPreduzećeNaša tržištaProizvodiReferenceČlanci i referatiKorisni linkoviNovosti ARTEMIS
 
 

EKONOMIKA SAOBRAĆAJA

VREDNOVANJE TROŠKOVA I KORISTI

Troškove učesnika u saobraćaju izračunavamo na osnovu prognoze saobraćaja ili terenskih istraživanja. Pri tome, između ostalog koristimo druga oruđa:

 • OPCOST, proizvod OMEGA consult d.o.o.
 • TUBA, proizvod University of East Anglia, Velika Britanija
 • HDM 4, proizvod Data Collection Ltd., Nova Zelandija

Izračunati troškovi sadrže tako vremenske troškove upotrebe za sve oblike individualnog i teretnog saobraćaja.

Na osnovu troškova korisnika u analiziranom periodu izračunavamo koristi svih korisnika i rezultatepojedinih projekata odnosno varijanti u odnosu na saobraćaj.

CJELOVITA ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI (CBA ANALIZA)

Uslijed visokih troškova izgradnje i ekoloških uticaja potrebno je učinke infrastrukture i poboljšanja saobraćajne ponude vrednovati na dugi rok. Kako upravljači puteva odnosno investitori imaju na raspolaganju ograničenu količinu sredstava, potrebno je između predlaganih projekata izabrati one, čija je izgradnja neophodna odnosno opravdana. Opravdanost izgradnje opredjeljuje više kriterijuma, koji smanjuju mogućnost pogrešnog izbora. Jedan između tih kriterijuma je društveno ekonomska potreba za investicijama.

Na području analize troškova i koristi izrađujemo:

 • izračun ekonomske opravdanosti projekata na osnovu koristi svih korisnika i troškova investicije,
 • izračune indikatora ekonomske opravdanosti i upoređivanje varijanti sa vidika ekonomske opravdanosti,
 • vrednovanja posrednih koristi, kao što su smanjivanje opterećenosti sa bukom, zagađenje, smanjivanje saobraćajnih nesreća itd.,
 • cjelovite analize troškova i koristi (CBA analize), koje zahvataju neposredne i posredne troškove i koristi, i izrađene su u skladu sa slovenskim i evropskim smjernicama,
 • određivanje optimalne faznosti gradnje.

MULTIKRITERIJUMSKA ANALIZA (MCA ANALIZA)

S obzirom na sadržaj različitih posrednih efekata investicija u saobraćajnu infrastrukturu postaje jasno, da je za ocjenu opravdanosti izvođenja tih investicija potrebno uključiti  rezultate analize troškova i koristi u širi metodološki okvir investicija, kojim su obuhvaćeni, opisani i tamo gdje je to smisleno, izmjereni takođe oni efekti investicija, koje je teško ili nemoguće novčano ocijeniti. Dakle, koristimo multikriterijsku analizu, sa kojom  su obuhvaćene kako brojčano tako i opisno opredijeljeni efekti saobraćajnih projekata i koji predstavljaju kriterijume vrednovanja. Multikriterijska analiza omogućava ocjenu projekata i njihovih varijanti u odnosu na postavljene ciljeve, a za koje moraju biti na raspolaganju mjerljivi i uteženi kriterijumi. Rezultat kombinacije različnih finansijskih, društveno-ekonomskih i drugih mjerila je jedinstvena ocjena različitih ciljeva projekta, na osnovu koje se mogu rasporediti  predlozi projekata odnosno varijante pojedinačnog projekta.

Pri multikriterijskom vrednovanju varijanti investicija najprej sve variante analiziramo sa CBA analizom. Rezultat te analize je ocjena društvene koristi u primjeru izvođenja predmetne investicije (ista je ocijenjena na osnovu djelimično prostornih, saobraćajnih, troškovnih građevinsko-tehničkih pokazatelja i djelimično pokazatelja koji se odnose na zaštitu životne sredine.). Kako investicija ima za cilj ne samo da maksimizira društvenu korist, već i  da slijedi cilj minimiziranja negativnih uticaja na prostor i životnu sredinu, u MCA analizu uključujemo kako društveno-ekonomski tako i prostorni i ekološki vidik. Rezultat MCA analize je ocjena predmetne investicije uz uvažavanje njenog uticaja na društvenu korist i istovremeno njenog uticaja na životnu sredinu i prostor. Dakle, MCA analiza predstavlja sintezno vrednovanje varijanti.

ss_mca

UPRAVLJANJE PUTEVIMA

Osnovna djelatnost upravljača puteva je održavanje i poboljšanje postojeće putne mreže sa namjenom obezbjeđivanja korisnosti, učinkovitosti i bezbjednosti saobraćaja.

Sa programom upravljanja putevima se određuje vrstni red prioritetnih poslova održavanja i razvoja puteva, izvori sredstava za njihovo ostvarivanje, dinamika i obim ostvarivanja pojedinih razvojnih poslova u planskom periodu.

Upravljanje kolovozima - PMS (angl. Pavement Management System) znači učinkovito i smisleno vođenje svih onih aktivnosti, koji doprinose očuvanju kolovoza u stanju prihvatljivom za učesnike u saobraćaju i pri najmanjoj grupi troškova. Te aktivnosti uključuju planiranje, dimenzioniranje, gradnju i održavanje puteva i mijenjanje stanja i istraživanja.

Življenski krog cesteŽivotni ciklus

Izradimo analize postojećeg stanja mreže puteva:

 • Odgovarajući kolovozi,
 • Saobraćajno opterećenje,
 • Preostali dio životnog ciklusa putne konstrukcije,
 • Saobraćajna bezbjednost,
 • tehnički elementi,
 • kapacitet,
 • ekološki uticaji,
 • objekti, ukrštanja,
 • odroni, brežine,...

Ocjena preostalog dijela životnog ciklusa na izbranim dionicama, OMEGA consult, 2009.

i izrađujemo plan upravljanja, u koji prikazujemo:

 • potrebne mjere na putnoj mreži za sanaciju postojećih neodgovarajućih mjera,
 • prioritetni vrstni red mjera, izrađen na osnovu analize stanja, upotrijebljenih metodoloških osnova i prethodno izrađenog tehničkog nabora projekata po pojedinim mjerama
 • društveno ekonomsko vrednovanje i rangiranje oblikovanih projekata po multikriterijskoj analizi, koja slijedi predlaganim metodološkim osnovama,
 • potrebna sredstva,
 • model dinamike i
 • očekivani rezultati.

Prostorno predstavljanje programa

 Analiza potrebnih sredstava za pojedine vrste mjera

 Prikaz strukture ulaganja kroz planski period

Simulacija izvođenja programa za izabrani koncept finansiranja

 
 
 
NOVOSTI:
NAŠA TRŽIŠTA
Mobilnost
Saobraćajno planiranje
Ekonomika saobraćaja
Investicijska dokumentacija
Sva naša tržišta...
PROIZVODI
VIPOS
Centralni registar vozila
Video nadzor
Vremenske stanice na saobraćajnicama u Sloveniji
OPCOST
OBAVJEŠTAVAMO VAS