Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
Slovenščina   English  
 
 
Početna stranaPreduzećeNaša tržištaProizvodiReferenceČlanci i referatiKorisni linkoviNovosti ARTEMIS
 
 

EKONOMIKA SAOBRAĆAJA

VREDNOVANJE TROŠKOVA I KORISTI

Troškove učesnika u saobraćaju izračunavamo na osnovu prognoze saobraćaja ili terenskih istraživanja. Pri tome, između ostalog koristimo druga oruđa:

 • OPCOST, proizvod OMEGA consult d.o.o.
 • TUBA, proizvod University of East Anglia, Velika Britanija
 • HDM 4, proizvod Data Collection Ltd., Nova Zelandija

Izračunati troškovi sadrže tako vremenske troškove upotrebe za sve oblike individualnog i teretnog saobraćaja.

Na osnovu troškova korisnika u analiziranom periodu izračunavamo koristi svih korisnika i rezultatepojedinih projekata odnosno varijanti u odnosu na saobraćaj.

CJELOVITA ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI (CBA ANALIZA)

Uslijed visokih troškova izgradnje i ekoloških uticaja potrebno je učinke infrastrukture i poboljšanja saobraćajne ponude vrednovati na dugi rok. Kako upravljači puteva odnosno investitori imaju na raspolaganju ograničenu količinu sredstava, potrebno je između predlaganih projekata izabrati one, čija je izgradnja neophodna odnosno opravdana. Opravdanost izgradnje opredjeljuje više kriterijuma, koji smanjuju mogućnost pogrešnog izbora. Jedan između tih kriterijuma je društveno ekonomska potreba za investicijama.

Na području analize troškova i koristi izrađujemo:

 • izračun ekonomske opravdanosti projekata na osnovu koristi svih korisnika i troškova investicije,
 • izračune indikatora ekonomske opravdanosti i upoređivanje varijanti sa vidika ekonomske opravdanosti,
 • vrednovanja posrednih koristi, kao što su smanjivanje opterećenosti sa bukom, zagađenje, smanjivanje saobraćajnih nesreća itd.,
 • cjelovite analize troškova i koristi (CBA analize), koje zahvataju neposredne i posredne troškove i koristi, i izrađene su u skladu sa slovenskim i evropskim smjernicama,
 • određivanje optimalne faznosti gradnje.

MULTIKRITERIJUMSKA ANALIZA (MCA ANALIZA)

S obzirom na sadržaj različitih posrednih efekata investicija u saobraćajnu infrastrukturu postaje jasno, da je za ocjenu opravdanosti izvođenja tih investicija potrebno uključiti  rezultate analize troškova i koristi u širi metodološki okvir investicija, kojim su obuhvaćeni, opisani i tamo gdje je to smisleno, izmjereni takođe oni efekti investicija, koje je teško ili nemoguće novčano ocijeniti. Dakle, koristimo multikriterijsku analizu, sa kojom  su obuhvaćene kako brojčano tako i opisno opredijeljeni efekti saobraćajnih projekata i koji predstavljaju kriterijume vrednovanja. Multikriterijska analiza omogućava ocjenu projekata i njihovih varijanti u odnosu na postavljene ciljeve, a za koje moraju biti na raspolaganju mjerljivi i uteženi kriterijumi. Rezultat kombinacije različnih finansijskih, društveno-ekonomskih i drugih mjerila je jedinstvena ocjena različitih ciljeva projekta, na osnovu koje se mogu rasporediti  predlozi projekata odnosno varijante pojedinačnog projekta.

Pri multikriterijskom vrednovanju varijanti investicija najprej sve variante analiziramo sa CBA analizom. Rezultat te analize je ocjena društvene koristi u primjeru izvođenja predmetne investicije (ista je ocijenjena na osnovu djelimično prostornih, saobraćajnih, troškovnih građevinsko-tehničkih pokazatelja i djelimično pokazatelja koji se odnose na zaštitu životne sredine.). Kako investicija ima za cilj ne samo da maksimizira društvenu korist, već i  da slijedi cilj minimiziranja negativnih uticaja na prostor i životnu sredinu, u MCA analizu uključujemo kako društveno-ekonomski tako i prostorni i ekološki vidik. Rezultat MCA analize je ocjena predmetne investicije uz uvažavanje njenog uticaja na društvenu korist i istovremeno njenog uticaja na životnu sredinu i prostor. Dakle, MCA analiza predstavlja sintezno vrednovanje varijanti.

ss_mca

UPRAVLJANJE PUTEVIMA

Osnovna djelatnost upravljača puteva je održavanje i poboljšanje postojeće putne mreže sa namjenom obezbjeđivanja korisnosti, učinkovitosti i bezbjednosti saobraćaja.

Sa programom upravljanja putevima se određuje vrstni red prioritetnih poslova održavanja i razvoja puteva, izvori sredstava za njihovo ostvarivanje, dinamika i obim ostvarivanja pojedinih razvojnih poslova u planskom periodu.

Upravljanje kolovozima - PMS (angl. Pavement Management System) znači učinkovito i smisleno vođenje svih onih aktivnosti, koji doprinose očuvanju kolovoza u stanju prihvatljivom za učesnike u saobraćaju i pri najmanjoj grupi troškova. Te aktivnosti uključuju planiranje, dimenzioniranje, gradnju i održavanje puteva i mijenjanje stanja i istraživanja.

Življenski krog cesteŽivotni ciklus

Izradimo analize postojećeg stanja mreže puteva:

 • Odgovarajući kolovozi,
 • Saobraćajno opterećenje,
 • Preostali dio životnog ciklusa putne konstrukcije,
 • Saobraćajna bezbjednost,
 • tehnički elementi,
 • kapacitet,
 • ekološki uticaji,
 • objekti, ukrštanja,
 • odroni, brežine,...

Ocjena preostalog dijela životnog ciklusa na izbranim dionicama, OMEGA consult, 2009.

i izrađujemo plan upravljanja, u koji prikazujemo:

 • potrebne mjere na putnoj mreži za sanaciju postojećih neodgovarajućih mjera,
 • prioritetni vrstni red mjera, izrađen na osnovu analize stanja, upotrijebljenih metodoloških osnova i prethodno izrađenog tehničkog nabora projekata po pojedinim mjerama
 • društveno ekonomsko vrednovanje i rangiranje oblikovanih projekata po multikriterijskoj analizi, koja slijedi predlaganim metodološkim osnovama,
 • potrebna sredstva,
 • model dinamike i
 • očekivani rezultati.

Prostorno predstavljanje programa

 Analiza potrebnih sredstava za pojedine vrste mjera

 Prikaz strukture ulaganja kroz planski period

Simulacija izvođenja programa za izabrani koncept finansiranja

 
 
 
NAŠA TRŽIŠTA
Mobilnost
Saobraćajno planiranje
Ekonomika saobraćaja
Investicijska dokumentacija
Sva naša tržišta...
PROIZVODI
VIPOS
Centralni registar vozila
Video nadzor
Vremenske stanice na saobraćajnicama u Sloveniji
OPCOST
OBAVJEŠTAVAMO VAS