Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
Slovenščina   English  
 
 
Početna stranaPreduzećeNaša tržištaProizvodiReferenceČlanci i referatiKorisni linkoviNovosti ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Istraživanja, sudije, investicijski programi, projektovanje, saobraćajno planiranje, razvoj i uvođenje najsavremenije tehnologije naročito na području upravljanja putevima i nadzora saobraćaja OMEGA consult zaokrožuje u strateško i poslovno savjetovanje i ponudu usluga kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Rezultati njenog dugogodišnjeg uspješnog rada su prikazani takođe i u referentnim projektima.

Tri osobe sa odgovarajućom stručnom kvalifikacijom, zaposlena u preduzeću OMEGA consult su bile recenzenti u Briselu pri Evropski Komisiji za ocjenu uloga u postupku dodjele sredstava na području sveevropske saobraćajne mreže TEN-T, oktobra 2007.

OMEGA consult je registrovana u:

  • centralnom konsultantskom registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod br. SLO-20826;
  • registru konsultantskih organizacija DACON, kojeg podržava Svjetska banka i Inter-American Development Bank pod br. 69115;
  • pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju je registrovana kao istraživačka jedinica OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod br. 240;

U Sloveniji je članica:

  • ZSIS – Udruženja za konsultantski inženiring;
  • IZS – Inžinjerske komore i
  • osnivački član Nacionalnog komiteta PIARC.
2016    
Acer Novo mesto d.o.o.


 

Saobraćajna studija (analiza kapacitete i predlog najpogodnijeg oblika i dimenzija raskrsnice ulice Ločna sa Andrijaničevim putem u Novom Mestu) u okviru projekta prostornog plana opštine za farmaceutsku fabriku Krka-1

2015    
DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Novelacija saobraćajne studije autoputa na odsjeku Jagodje – Lucija i spojnog puta za Piran

2014    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Analiza stanja državnih cest: R3-606/5703 Kanal - Lig - Mišček - Neblo zaradi prekomernih obremenitev državne ceste zaradi prevozov in deponiranja kamnitega materiala (Elaborat z oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi državne ceste)

Saobraćajni model područja nove putne veze Krško – Brežice sa prometnoekonomskim vrednovanjem

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste:

- cestna povezava R3-715 Murska Sobota - Skakovci

- cestna povezava R2-413 Vodice - Moste

Poročilo o kritičnem stanju vozišč na državnih cestah v Sloveniji

Identifikacija počivališč ob državnih cestah in določitev razredov izhodiščnih cen za oddajo počivališč v najem za opravljanje spremljajočih dejavnosti

Analize varnosti cest (po metodologiji RSI):

- G2-111/0373 Ruda (Izola) – Valeta, od km 3,900 do km 6,800 ter od km 6,950 do km 8,200

- G1-11/1062 Koper – Dragonja, od km 1,050 do km 5,800 ter od km 6,400 do km 13,500

- R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci, od km 2,500 do km 7,750

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Stručne podloge za ocenu uticaja na bezbjednost saobraćaja kod projektovanja autoputa Postojna / Divača – Jelšane

Gradska opština Novo mesto


 

Prognoza saobraćaja na raskrsnicama novog Šmihelskog puta u Novom mestu.

RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije


 

Mreža P+R sabirnih mesta Ljubljanske urbane regije

Papir servis d.o.o.


 

Saobraćajna studija užeg područja uticaja fabrike Papir servis Vevče

2013    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi preusmeritve težkih tovornih vozil na cestnih povezavah:

- MT Holmec–Dravograd zaradi prepovedi nočne vožnje težkih tovornih vozil v avstrijskem Labotu

- R1-234 Dramlje–Šentjur

- R3-644 Šentjakob–Domžale

- G1-6 Postojna–Jelšane

Ugotavljanje morebitne prekomerne obremenitve cestne povezave R2-434 Radlje–prelaz Radelj s težkimi tovornimi vozili

Analiza stanja lokalnih cest LC 200140, LC 702160 in LC 702060 obvoz zaradi poškodovanega mostu Jagoče na regionalni cesti R3-744/2346 Štore–Svetina–Laško (Elaborat z oceno škode na lokalnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analiza stanja državnih cest R2-425/1267 Šoštanj–Pesje, R2-425/1419 Pesje–Velenje in G1-4/1260 Zg. Dolič–Velenje zaradi gradnje Bloka 6 TE Šoštanj (Elaborat z oceno škode na javnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analize varnosti cest (po metodologiji RSI):

- G2-103/1009 Plave - Solkan, od km 1,744 do km 6,509

- R1-209/1088 Lesce - Bled, od km 0,000 do km 3,604

- R1-211/0212 Jeprca - LJ (Šentvid), od km 0,000 do km 8,814

- G2-108/1183 Litija - Zagorje, od km 0,000 do km 6,863

- G1-4/1261 Velenje - Črnova, od km 0,000 do km 7,427

- R1-210/1109 Kranj - Škofja Loka, od km 0,000 do km 7,744

- R2-447/0367 Žalec - Šempeter, od km 0,000 do km 5,807

- G1-4/1262 Črnova - Arja vas, od km 0,000 do km 7,013

Prometna analiza križišta na regionalnom putu R2-423/1282 Lesično – Podsreda u km 0,000

Saobraćajna i ekonomska analiza etapa izgradnje Treće razvojne ose - jug I. etapa (autoput kod Novog mesta – Maline) idejni plan za NPP iz g. 2012

Predstudija opravdanosti severne obilaznice Žužemberk – dodatna varijanta

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Saobraćajno ekonomski elaborat na odsjeku od Otiškog Vrha do MMP Holmec u okviru Studije varijanti za izgradnju državne saobraćajnice – dodatni krug vrednovanja

PROJEKTIVNI ATELJE PA - NG d.o.o.


 

Saobraćajna studija varijanti za »Izradu projektne dokumentacije za gradnju autoputa H6 Jagodje – Lucija i dionice 0478 spojni put za Piran« za »Dio 1: Ruta autoputa Jagodje – Lucija i spojni put za Piran, uključujući premošćujuće i druge objekte«

Ministarstvo za infrastrukturu i prostorno planiranje


 

Izrada informacionog portala za putnike u sistemu integrisanog javnog prevoza putnika

2012    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Saradnja u međunarodnom projektu AlpCheck2 (Alpine Mobility Check - Step 2)

http://www.alpcheck2.eu/

http://omegaconsult.si/eng/index.php?id=novice&novica=13

Studija varijacija / Predinvesticijska osnova za rekonstrukciju glavne saobraćajnice G2-107 Šentjur – Dobovec

http://omegaconsult.si/eng/index.php?id=novice&novica=12

BPI, d.o.o., Maribor


 

Saobraćajna studija za projektnu dokumentaciju za gradnju dionice autoputa Draženci – Gruškovje

Opština Piran


 

Priprema studija mobilnosti i plana mobilnosti za opštinu Piran, kao deo projekta Adria.MOVE IT!

Gradska opština Kranj


 

Strategija javnog gradskog prevoza putnika u Gradskoj opštini Kranj

Ministarstvo za infrastrukturu i prostorno planiranje


 

Comparison of effects of different transport systems selection in view of the requirements for sustainable transport development in the SEETAC project member countries, Final report, Abstract

Izrada uniformne baze infrastrukture za integrisani javni prevoz putnika, zaključni izvještaj

Izrada nacionalnog reda vožnje

2011    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Treća razvojna osa, južni dio Novo mesto - Vinica, određivanje faznosti i etapnosti na osnovu saobraćajne analize i CBA analize

Studija varijanti obilaznice Volče

Investicijski program za uređenje regionalne saobraćajnice R3-730 Žiče - Dražen vrh

Investicijski program za uređenje regionalne saobraćajnice R3-730 Žiče - Dražen vrh

Investicijski program za izgradnju obilaznice naselja Šmartno pri Litiji na saobraćajnici R2-416/1346 i 1347

Investicijski program za uređenje glavne saobraćajnice, raskrsnice pri Šparu, pločnika i biciklističke staze na G2-112/1255 Poljana - Ravne kroz Prevalje od km 4,430 do km 5,155

Investicijski program za sanaciju zidova Kluže na saobraćajnici R1-203 odsek 1002 Predel - Bovec od km 12,750 do km 13,050

Studija varijanti obilaznice Šoštanj – saobraćaj i ekonomika

Investicijski program za sanaciju brežina Želin na saobraćajnici G2-102 odsjek 1037 Dolenja Trebuša - Želin od km 7,992 do km 8,209

Pred investicijska osnova za obilaznicu Luče

Investicijski program za rekonstrukciju regionalne saobraćajnice Zbure - Šmarješke Toplice

Novelacija IP za rekonstrukciju regionalne saobraćajnice R2-402 Gonjače - Šmartno

Saobraćajna studija, saobraćajno-ekonomsko vrednovanje i predinvesticijska osnova za obilaznicu Tolmin

Ocjena odliva i utvrđivanja povećanja buke i emisije zbog odliva teških teretnih vozila sa državnih saobraćajnica sa boljim tehničkim elementima na paralelelne državne saobraćajnice

Pred investicijska osnova za rekonstrukciju mosta preko Drave u Vuhredu na saobraćajnici R3-704/1353 Radlje - Ribnica

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Saobraćajne nesreće na slovenskoj mreži autoputeva i korelacija nesreća sa objektima na putevima i sistemi za period 2007 - 2009

Ministarstvo saobraćaja


 

Stručne podloge za vrednovanje održivog saobraćajnog sistema sa ocjenom i naborom podataka o slovenskoj mreži za potrebe projekta SEETAC

Univerzitet u Ljubljani


 

DIIP Obnova trakta ob zbornični dvorani v stavbi Rektorata Univerze v Ljubljani

Opština Brezovica


 

Predstudija opravdanosti za izgradnju obilaznice Vnanje Gorice

Saobraćajna studija opštine Brezovica

Direkcija za vođenje investicija javne željezničke infrastrukture


 

Procjena uticaja na životnu sredinu - novelacija u okviru studije Feasibility study for the implementation of GSM-R, ERTMS/ETCS system and remote control of fixed instalations for electric traction system on railway network in the Republic of Slovenia (Lot1)

Ministarstvo za unutrašnje poslove


 

Dokument identifikacije investicijskog projekta: Obezbjeđivanje poslovnih prostora za potrebe Policijske jedinice Ljubljana

PRONIZ preduzeće za projektovanje, d.o.o.


 

Saobraćajna studija tunela Markovec

Lineal, d.o.o.


 

Izrada dodatne provjere varijante 3. razvojne ose na predlog opštine Dravograd za područje državne saobraćajnice između granice sa Austrijom i Slovenj Gradcem

Opština Postojna


 

Saobraćajna studija za područje poslovne zone Veliki Otok

2010    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Priprema stručnih podloga za izvođenje poslova upravljanja, održavanja državnih saobraćajnica i društveno-ekonomsko vrednovanje stručnih podloga

Izrada stručnih podloga i koncepta finansijskih planova kao i analiza i izvještaja vezanih na ulaganje u mrežu državnih saobraćajnica

Saradnja u međunarodnom projektu AlpCheck2

Studija varijanti obilaznice Kidričevo – saobraćaj i ekonomika

Novelacija saobraćajne studije za obilaznicu Šmartno pri Litiji

Investicijski program za rekonstrukciju mosta preko Dobjanskeg potoka u Dežnem na saobraćajnici R3-680/1224 Jurklošter-Dežno v km 6,505 i rekonstrukciju saobraćajnice na području mosta

Predinvesticijska osnova za uređenje podvožnjaka pod željezničom prugom Metlika-Karlovec na saobraćajnici R3-662/5407 Metlika-Božakovo (Cankarjeva saobraćajnica) u km 0,750 i rekonstrukcija saobraćajnice na području objekta

Analiza stanja državnih saobraćajnica na področju izgradnje AP odsjeka Sp. Senarska – Cogetinci i Cogetinci – Vučja vas

Analiza stanja državnih saobraćajnica na področju izgradnje AP odsjeka Slivnica - Draženci

Analiza stanja državnih saobraćajnica na področju izgradnje AP odsjeka Lendava – Pince

Utvrđivanje lokacija sa visokim stepenom saobraćajnih nezgoda na mreži državnih saobraćajnica u Republici Sloveniji u periodu 2007 -2009

Investicijski program za projekt št. 96-033 MODE Vuhred – Ribnica na Pohorju, modernizacija regionalne saobraćajnice R3-704 Radlje – Ribnica – Brezno, odsek 1353 Vuhred – Ribnica od km 3,581 do km 4,800 – 1. etapa

Saobraćajno bezbjedonosna analiza tzv.»crnih  tačaka« sa predlogom za optimalno uređenje odsjeka regionalne saobraćajnice R2-425, odsjek 1267 – Šoštanj – Pesje, od km 1,098 do km 1,359

Izrada koncepta nacionalni program razvoja i održavanja državnih saobraćajnica

Saobraćajno bezbjedonosna analiza tzv.»crnih tačaka« sa predlogom za optimalno uređenje odsjeka regionalne saobraćajnice R2-419, odsjek 1203 Soteska - Novo mesto, od km 13,537 do km 13,859

Opcost - stalni razvoj i modernizovanje orudja

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Dopuna saobraćajne studije za područje državne saobraćajnice između Avstrije i Slovenije Gradcem

Novelacija investicijskog programa za izgradnju AP odsjeka MMP Gruškovje – granica sa Republikom Hrvatskom

Republika Crna Gora, Glavni grad Podgorica


 

Izrada studije dugoročnog javnog gradskog prevoza putnika u Podgorici

Bazna studija prostorno saobraćajnog razvoja užeg i šireg područja Glavnog grada Podgorice (nosilec posla RIKO, d.o.o.)

Ministarstvo za odbranu


 

Dokument identifikacije investicijskog projekta za Izgradnju centralnog arhiva i centra za snabdijevanje Roje

2009    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Izrada studija za otklanjanje »crnih tačaka« na državnim putevima u Republici Sloveniji za period 2006 – 2008

Stručno mišljenje o stanju kolovoza i potrebnim sanacionim mjerama na odsjecima državnih saobraćajnica G1-5/0334, G1-5/0335, G1-5/0361, G1-5/0336 in R3-679/3909 - kao posledica većeg saobraćajnog opterećenja zbog intenziteta građevinsko teretnog saobraćaja

Izrada stručnih podloga i koncepata finansijskih planova te priprema analiza i izvještaja vezanih na ulaganja u mrežu državnih saobraćajnica - Indikator efikasnosti saobraćajne bezbjednosti - Brzine na državnim saobraćajnicama

Ocjena odliva i utvrđivanje povećanja nivoa buke i emisija zbog odliva teških teretnih vozila sa državnih saobraćajnica sa boljim tehničkim elementima na paralelnim državnim saobraćajnicama

Preventivno održavanje sistema video nadzora mreže državnih saobraćajnica sa i izrada ukupnog video arhiva

Studija varijanti obilaznice Ruše

Investicijski program za naknadnu izgradnju dva propusta preko Ično u Klenovem, na regionalnoj saobraćajnici R1-221/1222 Hrastnik - Šmarjeta u km 8,439 i km 8,476 i rekonstrukciju puta u području propusta

Investicijski program za izgradnju nadomjesnog mosta preko Crnog potoka na R2-416 odsjek 1347, Šmartno - Radohova vas sa saobraćajnim priključcima od km 1,251 do km 1,410 i uređenjem struge

Investicijski program za sanaciju mosta preko Savinje u Celju (CE0017) na glavnoj saobraćajnici G1-5/0328 Celje - Šmarjeta u km 1,220

Investicijski program za rekonstrukciju raskrsnice na priključku Ivančna Gorica (križanje R1-216/1367 Ivančna Gorica - Krka i R3-646/1196 Ivančna Gorica - Grm)

Investicijski program za rekonstrukciju glavne saobraćajnice G2-104/1136 Kranj - Sp. Brnik, premještanje saobraćajnice u području Aerodroma Joža Pučnika Ljubljana, od km 4,900 do km 7,250

Investicijski program za rekonstrukciju mosta preko Vipave u Dornberku na regionalnoj saobraćajnici R1-204/1012 Šempeter - Dornberk od km 7,630 do km 7,680

Novelacija investicijskog programa za rekonstrukciju mosta preko Tržiške Bistrice i dva inundacija na regionalnoj saobraćajnici R2-411/1428 od km 5,060 do km 5,160

Investicijski program za preslojavanje saobraćajnice R2-404/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica od km 2+820 do km 4+490

Investicijski program za modernizaciju "Trije Kralji" na regionalnoj saobraćajnici RT-929/7070 Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, stacionaža od km 11,680 do km 12,645

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Izrada saobraćajnih opterećenja za predlagano varijantno rešenje i predinvesticijsku osnovu za izgradnjo AP odseka Draženci – mednarodni granični prelaz z Gruškovje

Predinvesticijska osnova za izgradnju AP odsjeka Draženci - MMP Gruškovje

Ministarstvo saobraćaja


 

Usmjeravanje razvoja djelatnosti žičara u Republici Sloveniji do 2017 (u saradnji sa MOP ARSO; Institut za javnu upravu pri pravnom fakultetu; Univerzitet u Mariboru FG; OIKOS)

Projektni zadatak za pridobijanje evropskih sredstava pomoću TEN-T finansijskog instrumenta za finansiranje izrade stručnih podloga potrebnih za izradu Državnog prostorskog plana, s kojim bi se omogućio dalji razvoj aerodroma ERM

Investicije na aerodromu Edvarda Rusjana Maribor

Ministarstvo za javnu upravu


 

DIIP, PIZ i INV-P Rešavanje prostorne problematike Upravne jedinice Koper, Poreske uprave Koper, Geodetske uprave Republike Slovenije – poslovne jedinice Koper i inspekcijskih službi

Dokument identifikacije investicijskog projekta za Preseljenje upravne jedinice Šmarje pri Jelšah na privremenu lokaciju

Opština Medvode


 

Elaborat dimenzioniranja konstrukcije kolovoza na regionalnoj saobraćajnici cesti R2-413/1079 Zbilje - Vodice od km 0,000 do km 4,500 na području opštine Medvode

Opšta bolnica Murska Subota


 

Predinvesticijska osnova za izgradnju Urgentnog centra u Opštoj bolnici Murska Sobota

2008    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Upravljanje kolovozima (PMS) kojima upravlja DRSC – pilotni projekt

Izrada saobraćajne analize za rekonstrukciju glavne saobraćajnice G1/8-213 Vižmarje – sjeverna obilaznica Ljubljane (Celovška saobraćajnica) od 0+600 do km 2+900 sa izgradnjom »dodatnih pomoćnih pojaseva«

Određivanje kritičnih mjesta na mreži državnih saobraćajnica u Republici Sloveniji u periodu 2004 – 2006

Prostorsko ekološke, saobraćajno logističke kao i ekonomske smjernice za umještanje i razvoj intermodalnog saobraćajno logističkog terminala u Pivki u smjeru graničnog prelaza Jelšane u odnosu na predviđene varijantne AP komunikacije

Metodološke dopune pri proučavanju javno privatnog partnerstva pri izradi investicijske dokumentacije na području državnih saobraćajnica

Metodologija za određivanje kritičnih tačaka na mreži državnih saobraćajnica

Metodologija za određivanje potrebnih mjera i podjele troškova zbog povećanja obima teretnih vozila za potrebe gradilišta na državnim putevima

Određivanje područja raskrsnica na mreži državnih saobraćajnica u nadležnosti Direkcije RS za puteve

Saobraćajni i ekonomski dio studije varijantnih rešenja za izgradnju mreže državnih puteva između autoputa A2 Ljubljana – Obrežje pri Novom mestu i granice sa Republikom Hrvatskom

Saobraćajna studija za odsjek glavne saobraćajnice Hrastnik – Zidani Most

Saobraćajno i ekonomsko vrednovanje varijante za odsjek glavne saobraćajnice Hrastnik – Zidani Most

Predinvesticijska osnova za izgradnju državne saobraćajnice između autoputa A2 Ljubljana - Obrežje pri Novom mestu i granice sa Republikom Hrvatskom

Investicijski program :nadomještanje mosta preko Tesnice na putu R2-429 odsjek 1245 Višnja vas – Dobrna u km 0,120

Investicijski program za izgradnju biciklističke komunikacije Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica pri Sotli, odsjek Podčetrtek - Imeno + Vloga za potvrđivanje pomoći ESRR/KOHEZIJSKI fond za ulaganje u infrastrukturu

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Novelacija investicijskog programa za izgradnju AP odsjeka Pluska – Ponikve, Ponikve – Hrastje

Izrada predinvesticijske osnove za odsjek brze saobraćajnice Jagodje - Lucija

Saobraćajna provjera dodatne varijante Jagodje 2 na brzoj saobraćajnici Jagodje – Lucija

Predinvesticijska osnova za izgradnju državne saobraćajnice između autoputa A1 Šentilj - Koper i granice sa Republikom Austrijom

Investicijski program: pravac Gorenjska: AP priključak Naklo

Gradska opština Novo mesto


 

Saobraćajna studija Novog mesta sa povezivanjem na varijante koridora treće razvojne ose na području grada Novo mesto

Ministarstvo saobraćaja


 

Plan razvoja djelatnosti žičara u Republici Sloveniji

Osnova informacionog sistema za potrebe izvođenja Zakona o žičarama odnosno uređajima za prevoz osoba

Strateška studija saobraćajnog koncepta šireg područja državnog prostornog plana za hidroelektranu Brežice i Mokrice

RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije


 

Stručne podloge uređenja javnog saobraćaja u regiji  (zvanični sajt projekta)

Ministarstvo za javnu upravu


 

Dokument identifikacije investicijskog projekta za Nabavku arhivskih prostora za potrebe upravne jedinice Kamnik

Zavod za preduzetništvo i turizam Brežice


 

Izrada stručnih podloga za prostorno umještanje biciklističkih komunikacija na području hidroelektrane Brežice i Mokrice u opštini Brežice

Ministarstvo za odbranu


 

Dokument identifikacije investicijskog projekta za Preuređenje prostora u objektu gimnazija

Univerzitet u Ljubljani


 

Dokument identifikacije investicijskog projekta za Rekonstrukciju dijela objekta na Vrazovem trgu u upotrebi Medicinskog fakulteta

2007    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Studija Logističkog centra Pivka

Izrada studije varijanti sa predlogom najodgovarajućeg varijantnog rešenja sa građevinsko tehničkim, saobraćajnim i ekonomskim dijelom studije varijanti za izgradnju državne saobraćajnice između autoputa A2 Ljubljana-Obrežje pri Novom mestu i granice sa Republikom Hrvatskom

Izrada saobraćajne studije i saobraćajno-ekonomskog vrednovanja varijanti za izgradnju državne saobraćajnice R1-210 Cerkno – Hotavlje i obilaznice Gorenje vasi

Studija o saobraćajnom povezivanju i drugim mjerama, uključenih u nabor operativnog programa razvoja zaštite životne sredine i saobraćajne infrastrukture za period 2007 – 2013

Investicijski program za izgradnju novih saobraćajnih veza između regionalne saobraćajnice R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica od glavne saobraćajnice G1-8/0208 Lesce - Črnivec

Investicijski program: Sanacija mosta preko Drave u Vuzenici na regionalnoj saobraćajnici R3-735/6314 Muta – Vuzenica

INVP za modernizacijo regionalne ceste R3-643 odsek 1362 Rakitna – Cerknica

Investicijski program za obnovu regionalne saobraćajnice R3-726, odsjek 1322 Črenšovci-Razkrižje od km 3,100 do km 4,000 (1.etapa) i od km 2,100 do km 3,100 (2.etapa)

Investicijski program za izgradnju Vijadukta Predel na saobraćajnici R1-203 odsjek 1002 Predel - Bovec

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Kriterijumi za određivanje udaljenosti između priključaka na autoputevima (AP)

Investicijski program: AP odsjek Pluska - Ponikve

Služba vlade RS za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku


 

Izrada stručnih podloga za umještanje projekata Posavske privredne platforme (PGP) u prostor

Studija opravdanosti predlaganog koridora treće razvojne ose: saobraćajno i ekonomsko vrednovanje

Gradska opština Novo mesto


 

Izrada modela postojeće mreže saobraćajnica Novog mesta

Izrada terenskih istraživanja na postojećoj mreži saobraćajnica Novog mesta i njihova obrada

Ministarstvo saobraćaja


 

Strategija izgradnje sistema žičara u Republici Sloveniji uvažavajući prirodna dobra

Izrada investicijske dokumentacije za projekt modernizacije aerodromske infrastrukture na aerodromu Maribor

Univerzitetni Klinički centar Ljubljana


 

Izvođenje nacrta informacijskog sistema i modela procesa obnovljenog urgentnog centra KC Ljubljana

Ministarstvo za javnu upravu


 

Dokument identifikacije investicijskog projekta za:

  • Izvođenje raznih građevinsko zanatskih radova i otkup površina za potrebe upravne jedinice Metlika,
  • za postavljanje prostora za ostavljanje bicikala za potrebe Ministarstva na Tržaškoj ulici 21 u Ljubljani,
  • za uređenje PRESS centra za potrebe Ministarstva u prostoru L9 na Tržaškoj 21 u Ljubljani,
  • za preuređenje suterena na upravnoj jedinici Krško
Opšta bolnica Murska Subota


 

DIIP i INVP Investicija u opremu – kompjutersku tomografiju

Ministarstvo zdravlja


 

Investicijski program za izgradnju objekta Kliničkog instituta za medicinu rada, saobraćaja i sporta Kliničkog centra Ljubljana

Opština Pivka


 

Saobraćajna studija za područje uređivanja Pivke

2006    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Studija saobraćajnog povezivanja gornjeg Posočja i srednje Slovenije

Protivprašna zaštita kao alternativa modernizaciji makadamskog kolovoza

Ocjena odliva teških teretnih vozila sa AP i brzih saobraćajnica na paralelno postavljene regionalne saobraćajnice

Provjeravanje i ažuriranje normativa za izvođenje redovnog održavanja saobraćajnica i objekata

Gradska opština Velenje


 

Izrada saobraćajne studije u okviru urbanističkog koncepta grada Velenja sa povezivanjem na ostala naselja u gradskoj opštini Velenje sa idejnom osnovom predviđene drumske saobraćajne mreže i grubom ocjenom predlaganih varijanti

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Izrada saobraćajnog i ekonomskog dijela studije ekonomskog dijela studije varijanti za izgradnju državne saobraćajnice između autoputa A1 Šentilj – Koper i granice sa Austrijom

Izrada studije izvodljivosti za izgradnju AP odsjeka Slivnica – Draženci u okviru pripreme gradiva za pridobijanje sredstava Evropske Investicione Banke

Osnove za pripremu studije izvodljivosti za izgradnju AP odsjeka Slivnica – Draženci u okviru pripreme gradiva za pridobijanje sredstava Evropske Investicione Banke – saobraćajni dio

Služba vlade RS za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku


 

Izrada metodologije za ocjenjivanje dijela nacionalnog sofinansiranja EU projekata/programa

Ministarstvo saobraćaja


 

Prilog za Državni razvojni program 2007-2013

Ministarstvo za zaštittu životne sredine i prostor


 

Projekat ukupnog razvoja područja treće razvojne ose (ukupno sa MOP je naručilac posla bila i Služba Vlade RS za lokalni i regionalni razvoj)

Prostorno-razvojna studija povezivanja AP A1 (Postojna – Razdrto) i međunarodnog graničnog prelaza Jelšane

European Commission (DG TREN)


 

SUNflower: A Comparative Study of the Development of Road Safety in the SUNflower + 6 countries

(u saradnji sa : Institute for Road Safety Research, The Netherlands; Transport Research Laboratory , United Kingdom; Swedish National Road and Transport Research Institute - Sweden; Hellenic Institute of Transport, Greece; Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Portugal; Institute for Transport Sciences Ltd., Hungary; Transport Research Centre, Czech Republic)

Javna agencija za željeznički saobraćaj RS


 

Analiza vremenske i finansijske izvodljivosti mjera za razvoj željezničkog saobraćaja i javne željezničke infrastrukture za period finansijske perspektive 2007-2013

2005    
DRSC Direkcija Republike Slovenije za puteve


 

Metodologija za određivanje postupka za provjeravanje 'kritičnih tačaka'

DARS Društvo za autoputeve u RS


 

Intervencijski prilazi na saobraćajnicama u upravljanju DARS-a – studija

 
 
 
NAŠA TRŽIŠTA
Mobilnost
Saobraćajno planiranje
Ekonomika saobraćaja
Investicijska dokumentacija
Sva naša tržišta...
PROIZVODI
VIPOS
Centralni registar vozila
Video nadzor
Vremenske stanice na saobraćajnicama u Sloveniji
OPCOST
OBAVJEŠTAVAMO VAS