Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

OKOLJSKE ŠTUDIJE

OMEGA consult, d.o.o. se v skrbi za sonaraven razvoj ukvarja tudi s področjem okolja. Tako  pri ugotavljanju smotrnosti izvedbe raznih investicijskih projektov izvajamo spremljanje in meritve okoljskih dejavnikov na lokalnem in nacionalnem nivoju. Pri tem se opiramo na evropske usmeritve, slovensko okoljsko zakonodajo in ustrezno programsko opremo za merjenje in ocenjevanje okoljskih vplivov.

MODELIRANJE EMISIJ HRUPA IN POLUTANTOV

Prevladujoč vir hrupa v širšem naravnem in urbanem okolju predstavlja hrup zaradi cestne, železniške in letalske infrastrukture ter hrup iz industrijskih objektov.

Okoljska zakonodaja določa dovoljene mejne in kritične ravni hrupa v okolju, merilo za obremenitev okolja s hrupom pa so vrednosti kazalcev hrupa, izražene v dB(A). Kazalce hrupa ločimo glede na obdobje dneva (dnevni, večerni, nočni ter celodnevni hrup). Hrup, ki se generira zaradi prometne infrastukture ali delovanja industrijskega objekta, modeliramo s programom SOUNDPLAN, ki s pomočjo 3-D modela terena in objektov v prostoru opazovanega območja izdela t.i. karte obremenitev s hrupom za posamezne dele dneva.

dan_vecer_noc

 

MODELIRANJE EMISIJ HRUPA CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA TER INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

Postopek optimizacije protihrupne ograje

ss_ss_okolje_protihrupne_ograje

 

Emisije hrupa cestnega prometa ob različnem tipu protihrupne ograje:

protihrupnaograja

 

Emisije hrupa železniškega prometa brez in s protihrupno ograjo:

vlak

 

Emisije hrupa iz industrijskega objekta:

ind

 

MODELIRANJE EMISIJ POLUTANTOV CESTNEGA PROMETA

Emisije polutantov CO2 in PM10 vzdolž prometnice:

emisije

EKSTERNI OKOLJSKI STROŠKI

V ocenjevanje ekonomske smotrnosti infrastrukturnih investicijskih projektov se v skladu s smernicami EU trudimo v čim večji meri vključiti tudi eksterne stroške prometa. Gre za oceno stroškov, ki jih promet povzroča družbi, velik del teh stroškov pa predstavljajo okoljski stroški. Gre predvsem za stroške hrupa ter stroške onesnaženja zraka z emisijami polutantov iz prometa (npr. NOx, HOS, SO2, PM2,5, PM10) in stroške emisij toplogrednih plinov (CO2, N2O, CH4). Pri ocenah teh stroškov si pomagamo s programi HBEFA, VISUM in SOUNDPLAN, ki izračunajo količine razpršenih polutantov na določenem območju, vrednostna ocena teh količin pa predstavlja stroške za okolje.

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS