Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

PROMETNO PLANIRANJE

PROMETNO MODELIRANJE IN SIMULIRANJE PROMETA

MODELIRANJE PROMETA NA MAKROSKOPSKEM NIVOJU

Makroskopski prometni modeli (strateški modeli) se običajno izdelujejo na velikih območjih (npr. država, regije). Makroskopski modeli so običajno 4-stopenjski in so sestavljeni iz sledečih stopenj: generacija potovanj, distribucija potovanj, izbora potovalnega sredstva in obremenjevanje. Vključujejo lahko vse vrste osebnega (osebni avto, javni potniški promet, peš in kolesarski promet) in vse vrste tovornega prometa. Rezultat makroskopskega modela so napovedi tokov vozil oz. oseb na prometnem omrežju ter njihova hitrost in zgoščenost na urni ali dnevni ravni.

ss_makroskopski

MODELIRANJE PROMETA NA MEZOSKOPSKEM NIVOJU

Mezoskopski prometni modeli se navadno uporabljajo na urbanih območjih in so po natančnosti med makroskopskimi in mikroskopskimi modeli. Ne vključujejo modeliranja povpraševanja, temveč samo obremenjevanje, ki je ponavadi simulacijsko-dinamično in obravnava vsako skupino ali enoto individualno. Podrobneje opisuje cestno omrežje in vključuje lastnosti križišč, priključkov in razcepov (geometrije, semaforski cikli, itd.).
Rezultat mezoskopskega modela so podrobne poti in hitrosti vozil na omrežju, zamude in vrste v križiščih ter njihova dinamika.

ss_mezoskopski

MIKROSKOPSKA SIMULACIJA

Mikroskopski prometni modeli omogočajo najnatančnejše in najpodrobnejše analize prometa. Enako kot mezoskopski prometni modeli vključujejo samo obremenjevanje, ki je ponavadi simulacijsko-dinamično in obravnava vsako vozilo oz. osebo individualno. Poleg klasičnega modeliranja vozil, se lahko uporablja tudi za simulacijo pešcev (gibanje peščev na peš conah in prehodih, vozliščih in postajah javnega potniškega prometa, stadionih, trgovskih centrih, raznih prireditvah in pri simulacijah izrednih dogodkov (evakuacija)). Fizične lastnosti prometnega omrežja so natančno določene, zaradi česar je mogoče vključiti vse elemente prometa.
Rezultat je vizualna simulacija prometa, ki vsebuje množico podatkov o učinkovitosti omrežja, kot so hitrosti in potovalni časi, zamude, vrste in število ustavljanj v križiščih ter njihova dinamika.

ss_mikroskopska

PROMETNE ŠTUDIJE

Zanesljiva prometna študija je osnova za kvalitetno planiranje, projektiranje in dimenzioniranje prometne infrastrukture. Zato v sklopu prometnih študij analiziramo, planiramo, predlagamo in načrtujemo različne tipe prometnih rešitev za cestni, železniški, kolesarski, peš in mirujoči promet.

Študije izvajamo glede na različne pomene:

 • nacionalne prometne študije
 • regionalne prometne študije
 • občinske prometne študije
 • mestne prometne študije
 • prometne študije mikro lokacij

In za različne namene:

 • študije cestnega prometa
 • študije javnega prometa
 • študije blagovnega prometa
 • študije kolesarskega in peš prometa
 • kapacitetne analize križišč in odsekov

Promet modeliramo z najsodobnejšimi orodji, kot so PTV VISUM, VISEVA in VISSIM, Citilabs Cube VOYAGER in TRIPS ter HCS in aaSIDRA.

Prometne študije so v večini primerov tudi osnove za:

 • pripravo investicijske dokumentacije,
 • pripravo gradbeno-tehnične dokumentacije,
 • okoljske študije,
 • prometno ekonomska vrednotenja.

ss_prometneStudije

DIMENZIONIRANJE KRIŽIŠČ

Novogradnje: osnova za dimenzioniranje križišča je prometna študija z 20-letno napovedjo prometnih tokov, na podlagi katerih se določi optimalni tip križišča (nesemaforizirano, semaforizirano, krožišče, spiralno krožišče) in njegove dimenzije (število in širine pasov, število, širine in dolžine pasov za zavijalce, fazna struktura semaforjev).

Rekonstrukcije križišč: izvede se na podlagi štetja prometa in praviloma 20-letne napovedi prometa, za večje projekte se izdela prometna študija in na podlagi le-te optimalni tip križišča (nesemaforizirano, semaforizirano, krožišče, spiralno krožišče) in njegove dimenzije (število in širine pasov, število, širine in dolžine pasov za zavijalce, fazna struktura semaforjev)

 Uporabljamo  programsko opremo aaSIDRA Intersection, ki je svetovno priznan pri dimenzioniranju samostojnih križišč, in VISSIM, ki se uporablja za dimenzioniranje skupine križišč in simulacije prometnih tokov ter izračuna merodajnih kazalnikov uspešnosti (povprečne zamude vozil, skupne zamude, dolžine vrst, povprečne hitrosti, emisij, ...)

ss_dimenzioniranjeKrizisc

TERENSKE RAZISKAVE IN MERITVE

Za potrebe študij in raziskav izvajamo:

 • štetje in sledenje prometa in anketiranja na cestah  
 • štetja in anketiranja po parkiriščih  
 • štetje, sledenje in anketiranja na javnih prometnih sredstvih
 • anketiranje po gospodinjstvih in gospodarskih subjektih
 • meritve potovalnih časov
 • meritve potovalnih hitrosti in gostot prometa
 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS