Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2013    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Prometna analiza križišča na regionalni cesti R2-423/1282 Lesično – Podsreda v km 0,000

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2010–2012

Ocena učinka na varnost v prometu (RSIA) »Obvoznica Vrhnika in novi avtocestni priključek« (strokovne podlage)

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi preusmeritve težkih tovornih vozil na cestnih povezavah:

- MT Holmec–Dravograd zaradi prepovedi nočne vožnje težkih tovornih vozil v avstrijskem Labotu

- R1-234 Dramlje–Šentjur

- R3-644 Šentjakob–Domžale

- G1-6 Postojna–Jelšane

Ugotavljanje morebitne prekomerne obremenitve cestne povezave R2-434 Radlje–prelaz Radelj s težkimi tovornimi vozili

Analiza stanja lokalnih cest LC 200140, LC 702160 in LC 702060 obvoz zaradi poškodovanega mostu Jagoče na regionalni cesti R3-744/2346 Štore–Svetina–Laško (Elaborat z oceno škode na lokalnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analiza stanja državnih cest R2-425/1267 Šoštanj–Pesje, R2-425/1419 Pesje–Velenje in G1-4/1260 Zg. Dolič–Velenje zaradi gradnje Bloka 6 TE Šoštanj (Elaborat z oceno škode na javnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analize varnosti cest (po metodologiji RSI):

- G2-103/1009 Plave - Solkan, od km 1,744 do km 6,509

- R1-209/1088 Lesce - Bled, od km 0,000 do km 3,604

- R1-211/0212 Jeprca - LJ (Šentvid), od km 0,000 do km 8,814

- G2-108/1183 Litija - Zagorje, od km 0,000 do km 6,863

- G1-4/1261 Velenje - Črnova, od km 0,000 do km 7,427

- R1-210/1109 Kranj - Škofja Loka, od km 0,000 do km 7,744

- R2-447/0367 Žalec - Šempeter, od km 0,000 do km 5,807

- G1-4/1262 Črnova - Arja vas, od km 0,000 do km 7,013

CBA analize za Poljansko obvoznico Škofje Loke

Predinvesticijska zasnova za zahodno obvoznico Kidričevo

Predinvesticijska zasnova za gradnjo ceste G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo glavne ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Prometna in ekonomska analiza etap izgradnje Tretje razvojne osi - jug: I. etapa (AC pri NM – Maline) po idejnem načrtu za DPN iz l. 2012

Predštudija upravičenosti severne obvoznice Žužemberk – dodatna varianta

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.


 

Prometno ekonomski elaborat na odseku od Otiškega Vrha do MMP Holmec v okviru Študije variant za izgradnjo državne ceste – dodatni krog vrednotenja

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor


 

Izdelava informacijskega portala za potnike v sistemu integriranega javnega potniškega prometa

Ministrstvo za javno upravo


 

Nova sodna stavba v Ljubljani

Projektivni atelje PA - NG d.o.o.


 

Prometna študija variant za »Izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI hitre ceste H6 Jagodje – Lucija in odsek 0478 priključna cesta za Piran« za »Sklop 1: Trasa HC Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran, vključno s premostitvenimi in ostalimi objekti«

Občina Dol pri Ljubljani


 

Podružnična šola Senožeti - energetska sanacija (DIIP)

 Podružnična šola Dolsko - energetska sanacija (DIIP)

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani - energetska sanacija (DIIP, INVP)

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS