Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2012    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Tretja razvojna os, južni del: Novo mesto – Vinica, Dopolnitev naloge Določitev faznosti in etapnosti na osnovi prometne in CBA analize.

Tretja razvojna os, južni del: Novo mesto - Vinica, določitev faznosti in etapnosti na osnovi prometne in CBA analize

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2009-2011

Investicijski program za ureditev regionalne ceste R3-688, odsek 1233 Poljčane - Majšperk, od km 14,400 do km 15,680 skozi Lešje

Investicijski program za rekonstrukcijo mostu čez Dravo v Vuhredu (MB0242) na cesti R3-704/1353 Radlje - Ribnica od km 1,800 do km 2,043

Analiza stanja državnih cest R2-454/1400 in R3-710/1292 zaradi izgradnje visokovodnih nasipov na območju Dogoš in Dupleka (Elaborat ukrepov in delitve stroškov sanacije pred začetkom gradnje)

Analiza stanja državnih cest R2-409/0311 in R2-409/0471 zaradi gradnje predora Markovec (Elaborat z oceno pričakovane škode na javni cesti in sanacijskimi ukrepi)

Analiza omejitve uporabe državnih cest po 65. členu Zakona o cestah (Cestna povezava R2-416/1347 Šmartno–Radohova vas)

Analiza stanja državnih cest G1-5/0334, G1-5/0335, G1-5/0361, R1-219/1241, R1-219/1242, R1-220/1334, R2-422/1333, R3-679/3909 zaradi gradnje HE Krško (Elaborat z oceno pričakovane škode na javnih cestah in sanacijskimi ukrepi).

Investicijski program za izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto G2-107/1275 Šentjur–Mestinje v Grobelnem

Predinvesticijska zasnova za obvoznico Gorenja vas R1-210, odsek 1111 Gorenja vas–Trebija od km 0,000 do km 0,590

Študija variant / predinvesticijska zasnova za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec

http://www.omegaconsult.si/index.php?id=novice&novica=53

Sodelovanje pri aktivnostih v mednarodnem projektu AlpCheck2 (Alpine Mobility Check - Step 2)

http://www.omegaconsult.si/index.php?id=novice&novica=52

http://www.alpcheck2.eu/

Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2008-2010 s predlogom optimalne ureditve glavne ceste G1-5, odsek 0332 Radeče – Boštanj, od km 2,300 do km 2,600
Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2008-2010 s predlogom optimalne ureditve glavne ceste G1-1, odsek 0241 Dravograd – Radlje, od km 4,785 do km 5,072
Analiza stanja lokalnih cest zaradi obvoza ob sanaciji plazu na regionalni cesti RT-9112/7302 Zali Log – Davča (Elaborat z oceno škode na lokalnih cestah in sanacijskimi ukrepi) 

Analiza stanja lokalnih cest zaradi obvoza ob sanaciji plazu Borl na regionalni cesti R1-228/1291 Spuhlja – Borl – Zavrč (Elaborat z oceno škode na lokalnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analiza stanja državnih cest R2-411/1471, R2-411/1428, R2-411/1528, R3-636/1529, R2-411/1429, R3-635/1121 in R3-636/1126 Lipnica–Gobovce zaradi gradnje AC na odseku Vrba – Peračica in Peračica – Podtabor (Elaborat z oceno škode na javnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-405 Divača – Ribnica

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-444 Razdrto - Vipava

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-443 Lendava - Pince

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-445 Senožeče - Sežana

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-438 Trate – Gornja Radgona

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava G1-2 Slov. Bistrica – Hajdina

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-449 Lenart – Gornja Radgona in R1-230 MP Gornja Radgona – Vučja vas

Novelacija CBA analize za obvoznico naselja Šmartno pri Litiji  na cesti R2-416/1346 in 1347

Investicijski program za OBVOZNICO GORENJA VAS R1-210, odsek 1111 Gorenja vas–Trebija od km 0,000 do km 0,590

Predinvesticijska zasnova za projekt št. 08-0106 MODE Zagradec – Žvirče; modernizacija regionalne ceste R3-649/2915 Zagradec – Ambrus – Žvirče, od km 6,080 do km 10,680

Novelacija CBA analize za obvoznico Črnomelj, zahodni krak, II. etapa

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor


 

Primerjava možnih učinkov različnih izborov transportnih sistemov z vidika zahtev trajnostnega razvoja prometa v državah SEETAC projekta, končno poročilo, povzetek.

Izdelava enotnega daljinarja za integriran javni potniški promet, končno poročilo

Izdelava nacionalnega voznega reda

Univerza v Ljubljani


 

Investicijski program za rekonstrukcijo dela objekta na Vrazovem trgu v uporabi Medicinske fakultete

Projektivni atelje PA - NG d.o.o.


 

Presoja prometne varnosti na priključku območja OPPN – enota urejanja DR-388: Partnerstvo Celovška na državno cesto G1-8/0213

Občina Radlje ob Dravi


 

DIIP za investicijsko vzdrževanje in izboljšave osnovne šole Remšnik

Občina Kočevje


 

DIIP za OŠ Ob Rinži – energetska sanacija

INVP za OŠ Ob Rinži – energetska sanacija

DIIP za OŠ Zbora Odposlancev – energetska sanacija

INVP za OŠ Zbora Odposlancev – energetska sanacija

Občina Sežana


 

Prometna analiza območja centra Sežane

BPI, d.o.o., Maribor


 

Prometna študija za PGD AC odseka Draženci – Gruškovje

Občina Piran


 

Priprava študij in načrta mobilnosti za občino Piran v okviru projekta Adria.MOVE IT!

Mestna občina Kranj


 

Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS