Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2009    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Izdelava študij za odpravo črnih točk na državnih cestah v Republiki Sloveniji za obdobje 2006 – 2008

Strokovno mnenje o stanju vozišča in potrebnih sanacijskih ukrepih na odsekih državnih cest G1-5/0334, G1-5/0335, G1-5/0361, G1-5/0336 in R3-679/3909 - kot posledica povečanih prometnih obremenitev zaradi gradbiščnega prometa

Izdelava strokovnih podlag in osnutkov finančnih načrtov ter priprava analiz in poročil vezanih na vlaganja v državno cestno omrežje

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste

Preventivno vzdrževanje sistema videonadzora državnega cestnega omrežja in izdelava celoletnega video arhiva

Študija variant obvoznice Ruše

Investicijski program za nadomestno gradnjo dveh prepustov čez Ično v Klenovem, na regionalni cesti R1-221/1222 Hrastnik - Šmarjeta v km 8,439 in km 8,476 in rekonstrukcijo ceste v območju prepustov

Investicijski program za gradnjo nadomestnega mostu čez Črni potok na R2-416 odsek 1347, Šmartno - Radohova vas s cestnimi priključki od km 1,251 do km 1,410 in ureditvijo struge

Investicijski program za sanacijo mostu čez Savinjo v Celju (CE0017) na glavni cesti G1-5/0328 Celje - Šmarjeta v km 1,220

Investicijski program za rekonstrukcijo križišča na priključku Ivančna Gorica (križanje R1-216/1367 Ivančna Gorica - Krka in R3-646/1196 Ivančna Gorica - Grm)

Investicijski program za rekonstrukcijo glavne ceste G2-104/1136 Kranj - Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, od km 4,900 do km 7,250

Investicijski program za rekonstrukcijo mostu čez Vipavo v Dornberku na regionalni cesti R1-204/1012 Šempeter - Dornberk od km 7,630 do km 7,680

Novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo mostu preko Tržiške Bistrice in dveh inundacij na regionalni cesti R2-411/1428 od km 5,060 do km 5,160

Investicijski program za preplastitev ceste R2-404/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica od km 2+820 do km 4+490

Investicijski program za modernizacijo "Trije Kralji" na regionalni cesti RT-929/7070 Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, stacionaža od km 11,680 do km 12,645

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.


 

Izdelava prometnih obremenitev za predlagano variantno rešitev in predinvesticijske zasnove za izgradnjo avtocestnega odseka Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje

Predinvesticijska zasnova za izgradnjo AC odseka Draženci - MMP Gruškovje

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor


 

Usmeritev razvoja žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji do leta 2017 (v sodelovanju z MOP ARSO; Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti; Univerza v Mariboru FG; OIKOS)

Projektna naloga za pridobitev evropskih sredstev s pomočjo TEN-T finančnega instrumenta za financiranje izdelave strokovnih podlag potrebnih za izdelavo Državnega prostorskega načrta, s katerim se bo omogočil nadaljnji razvoj letališča ERM

Investicije na letališču Edvarda Rusjana Maribor

Ministrstvo za javno upravo


 

Dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program za reševanje prostorske problematike Upravne enote Koper, Davčnega urada Koper, Geodetske uprave Republike Slovenije - Izpostave Koper in inšpekcijskih služb

Dokument identifikacije investicijskega projekta za preselitev UE Šmarje pri Jelšah na začasno lokacijo

Občina Medvode


 

Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije na regionalni cesti R2-413/1079 Zbilje - Vodice od km 0,000 do km 4,500 na območju občine Medvode

Splošna bolnišnica Murska Sobota


 

Predinvesticijska zasnova za izgradnjo Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Murska Sobota

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS