Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2007    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Študija Logističnega centra Pivka

Izdelava prometne študije in prometno-ekonomskega vrednotenja variant za gradnjo državne ceste R1-210 Cerkno – Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi

Študija cestnih povezav in drugih ukrepov, vključenih v nabor operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Investicijski program za izgradnjo nove cestne povezave med regionalno cesto R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica od glavne ceste G1-8/0208 Lesce - Črnivec

INVP: Sanacija mostu čez Dravo v Vuzenici na regionalni cesti R3-735/6314 Muta – Vuzenica

INVP za modernizacijo regionalne ceste R3-643 odsek 1362 Rakitna – Cerknica

INVP za obnovo regionalne ceste R3-726, odsek 1322 Črenšovci-Razkrižje od km 3,100 do km 4,000 (1.etapa) in od km 2,100 do km 3,100 (2.etapa)

INVP za Viadukt Predel na cesti R1-203 odsek 1002 Predel - Bovec

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.


 

Kriteriji za določitev razdalj med priključki na avtocestah

Investicijski program: Avtocestni odsek Pluska - Ponikve

Služba Vlade RS za za lokalno samoupravo in regionalno politiko


 

Izdelava strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme (PGP) v prostor

Študija upravičenosti predlaganega koridorja tretje razvojne osi: prometno in ekonomsko vrednotenje

Mestna občina Novo mesto


 

Izdelava modela obstoječe cestne mreže Novega mesta

Izdelava terenskih raziskav na obstoječem cestnem omrežju Novega mesta in obdelava teh raziskav

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor


 

Strategija  izgradnje žičniških sistemov v Republiki Sloveniji upoštevajoč predvsem naravne danosti

Izdelava investicijske dokumentacije za projekt posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor

Univerzitetni Klinični center Ljubljana


 

Izvedba koncepta informacijskega sistema in modela procesov prenovljene urgence KC Ljubljana

Ministrstvo za javno upravo


 

DIIP za: Izvedbo raznih gradbeno obrtniških del in odkup površin vse za potrebe UE Metlika, Ureditev predprostora do lokacije svetovalca za pomoč strankam za potrebe UE Trebnje, za Zamenjavo oken na objektu UE Ajdovščina, za Postavitev kolesarnice za potrebe MJU na Tržaški cesti 21 v Ljubljani, za Obnovo dveh počitniških hišic, Rožmarin 16 in 18, v Červarju na Hrvaškem, za Ureditev PRESS centra za potrebe MJU v prostoru L9 na Tržaški 21 v Ljubljani, za Preureditev pritličja prizidka na UE Krško

Splošna bolnišnica Murska Sobota


 

DIIP in INVP Investicija v opremo – računalniško tomografijo

Ministrstvo za zdravje


 

INVP Gradnja zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Kliničnega centra Ljubljana

Občina Pivka


 

Prometna študija za ureditveno območje Pivke

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS