Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

  • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
  • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
  • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
  • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

2006    
DRSC Direkcija RS za ceste


 

Študija cestnih povezav med zgornjim Posočjem in osrednjo Slovenijo

Protiprašna zaščita kot alternativa modernizaciji makadamskega vozišča

Ocena odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste

Preveritev in ažuriranje normativov za izvajanje rednega vzdrževanja cest in objektov

Mestna občina Velenje


 

Izdelava prometne študije v okviru urbanistične zasnove mesta Velenja z navezavo na ostala naselja v Mestni občini Velenje z idejno zasnovo predvidenega cestno-prometnega omrežja in groba ocenitev predlaganih variant

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.


 

Izdelava prometnega in ekonomskega dela študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo

Izdelava študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica – Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB

Osnove za pripravo študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica – Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB – prometni del

Služba Vlade RS za za lokalno samoupravo in regionalno politiko


 

Izdelava metodologije za ocenjevanje deleža nacionalnega sofinanciranja EU projektov/programov

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor


 

Osnutek prispevka za Državni razvojni program 2007-2013

Ministrstvo za okolje in prostor


 

Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi (skupaj z MOP je bil naročnik naloge tudi SVLR) 

Prostorsko-razvojna študija povezave med avtocesto A1 (Postojna – Razdrto) in mednarodnim mejnim prehodom Jelšane

Javna agencija za železniški promet RS


 

Analiza časovne in finančne izvedljivosti ukrepov za razvoj železniškega prometa in javne železniške infrastrukture za obdobje finančne perspektive 2007-2013

European Commission (DG TREN)


 

SUNflower: A Comparative Study of the Development of Road Safety in the SUNflower + 6 countries

(v sodelovanju med: Institute for Road Safety Research, The Netherlands; Transport Research Laboratory , United Kingdom; Swedish National Road and Transport Research Institute - Sweden; Hellenic Institute of Transport, Greece; Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Portugal; Institute for Transport Sciences Ltd., Hungary; Transport Research Centre, Czech Republic)

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS